Rezultate privind verificarea eligibilității candidaților la etapa de selecţie a proiectului-pilot, organizată la data de 19.09.2023 proba scrisă, pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant din cadrul ANSVSA

Rezultate privind verificarea eligibilității candidaților

la etapa de selecţie a proiectului-pilot, organizată la data de 19.09.2023, ora 11.30  (proba scrisă), pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

 

În temeiul prevederilor art. 84 alin. (3) din Anexa nr. 9 a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele la proba de verificare a eligibilității candidaților, după cum urmează:

Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Buget – Finațe, Patrimoniu, Direcția Economică:

 

Nr. crt. Cod identificare candidat

 

Funcţia publică Rezultatul verificării eligibilității Motivul respingerii dosarului
1. GTYSTHW1 Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ADMIS
2. ULYKC3JT Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19.09.2023, ora 11.30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe.

 

Afişat azi, 08.09.2023

Secretar comisii: Cons. Camelia Păunică