Președintele ANSVSA, dr. Robert Viorel Chioveanu a convocat ședința Consiliului Științific al ANSVSA

12.12.2019

Informare de presă

Președintele ANSVSA, dr. Robert Viorel Chioveanu a convocat ședința Consiliului Științific al ANSVSA

 

Astăzi, 12 decembrie, a avut loc ședința Consiliului Științific al ANSVSA*, convocată și prezidată de către președintele ANSVSA, dr. Robert Viorel Chioveanu. Lucrările au beneficiat şi de prezenţa, în calitate de invitaţi ai Preşedintelui ANSVSA, a doamnei professor dr. Doina Daneş (USAMV Bucureşti), a profesorului dr. Alexandru Rafila (preşedinte al Societăţii Române de Microbiologie) şi a comisarului șef Aurel Dobre (reprezentant al IGPR).

Temele de pe agenda întâlnirii au fost: analiza evoluției pestei porcine africane în țara noastră și lupta împotriva antibiorezistenței, ambele subiecte fiind stabilite ca prioritare pentru instituție.

În ceea ce privește pesta porcină africană, după prezentarea situației existente, discuțiile s-au axat pe analizarea măsurilor aplicate, pe identificarea de soluții pentru imbunătățirea acestora precum și pentru găsirea de noi soluții. Printre aspectele identificate ca fiind importante în ceea ce priveşte combaterea PPA, participanții au apreciat că este necesară îmbunătaţirea comunicării între medicii veterinari şi crescătorii de animale, un control mult mai strict al circulaţiei animalelor, al identificării şi actualizării permanente a bazei de date privind animalele, concomitent cu sporirea participării celorlalte structuri naţionale de control responsabile.

Așa cum a declarat președintele ANSVSA: „Este necesară elaborarea unui plan de combatere şi control a pestei porcine africane. Nu vreau să îi spun de eradicare, pentru că este un termen puţin mai greu şi mai pretenţios. Nu mai putem vorbi de prevenţie în momentul de faţă. Este evident că trebuie să avem o nouă strategie. Nu este posibil ca numai ANSVSA singură să lupte cu acest virus. Dacă nu putem să ne aşezăm la o masă toţi cei implicaţi – fermieri, industrie, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului şi Ministerul de Interne – şi să ne asumăm implementarea acestui plan, nu putem să reuşim să combatem acest virus”.

Lupta împotriva antibiorezistenței este un alt obiectiv asumat de președintele ANSVSA ca o prioritate a mandatului său și, în acest sens, a afirmat că își va canaliza activitatea pentru întărirea legislației privind circulaţia medicamentelor de uz veterinar, precum şi pentru promovarea utilizării rezonabile şi responsabile a antimicrobienelor la animale.

In ceea ce priveşte această temă, membrii Consiliului şi invitaţii, au susţinut o întărire a colaborării şi coordonării între sectorul veterinar şi cel al medicinii umane precum şi o atenţie sporită în ceea ce priveşte prescrierea şi administrarea medicamentelor de uz veterinar.

*Consiliul Științific este organizat și functionează ca structură fară personalitate juridică în cadrul ANSVSA și este format din 12 membri, personalități recunoscute în domeniile de competentă ale ANSVSA, din rândul cărora sunt numiți un președinte și un vicepreședinte. Consiliul Științific este constituit cu scopul de a sprijini activitatea președintelui Autorității, în domeniile de competență ale acesteia și are următoarele atribuții:

– furnizează opinii știițifice și caută posibilități de soluționare, la solicitarea Autorității, în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor.

– analizează și propune modalități de armonizare și adaptare a normelor stabilite prin directive, decizii și regulamente ale Uniunii Europene la situația concretă existentă în România, în domeniile de competență ale Autoritității.

– studiază și propune forme corespunzătoare de finalizare a unor proiecte de acte normative, interne și ale Uniunii Europene.

– în urma dezbaterii unor probleme importante din domeniul sanitar – veterinar și al siguranței alimentelor, la solicitarea Autărității, prezintă avize știițifice.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară