Precizări ANSVSA referitoare la protestul  organizat de Colegiul Medicilor Veterinari din România – asociație a medicilor veterinari de liberă practică

26.03.2018

    Informare de presă

Precizări ANSVSA referitoare la protestul  organizat de Colegiul Medicilor Veterinari din România – asociație a medicilor veterinari de liberă practică

 

Trebuie menționat că, în data de 15 martie, a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și cele ale Colegiului Medicilor Veterinari și ale Patronatului Medicilor Veterinari  Privați din România.

Cu acest prilej, reprezentanții asociațiilor profesionale au prezentat conducerii ANSVSA o serie de nemulțumiri cu privire la nivelul de tarifare al acțiunilor sanitare veterinare obligatorii, concesionate de la stat, modificările apărute în Programul Strategic al acțiunilor sanitare veterinare obligatorii și aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998.

La finalul discuțiilor, s-a convenit, de comun acord, organizarea unor noi întâlniri, în perioada 16 – 20 aprilie, la care să participe reprezentanți ai ANSVSA și ai respectivelor asociații profesionale.

ANSVSA reiterează, și pe această cale, disponibilitatea pentru colaborare și dialog constructiv pentru identificarea celor mai bune soluții, din punct de vedere tehnic și legislativ.

Față de revendicările formulate de participanții la acest protest, ANSVSA face următoarele precizări:

1.Modificările și actualizările Programului strategic al acțiunilor sanitare veterinare obligatorii sunt determinate de evoluția situației epidemiologice a țării noastre, de actualizarea prevederilor legislative naționale în concordanță cu cea europeană și, implicit, de modificarea programelor de supraveghere, control și eradicare a unor boli, programe cofinațate de Comisia Europeană. Acest Program trebuie să reflecte cât mai realist situația epidemiologică din țară și alocarea justificată a banilor din buget.

2.Tipul de contract de servicii este cel reglementat de legislația în vigoare, specifică domeniului de activitate al ANSVSA.

Tarifele impuse prin contract se stabilesc conform principiilor prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

3.Adoptarea Ordonanței de urgență nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar a fost necesară pentru eliminare pericolului de infringement notificat de Comisia Europeană.

În conformitate cu prevederile acestui act normativ: „ Proprietarii ori deţinătorii de animale pot deţine şi administra numai acele produse medicinale veterinare care sunt dobândite legal, fie prin achiziţie pe bază de prescripţie, fie prin achiziţie fără prescripţie, după caz, sub supravegherea medicului veterinar”. Rezultă că, medicul veterinar de liberă practică – atestat de Colegiul Medicilor Veterinari, este singurul specialist care, în continuare, are drepturi exclusive în actul medical veterinar, respectiv: examinarea animalelor, stabilirea diagnosticului, prescrierea tratamentului necesar, efectuarea tratamentului sau supravegherea efectuarii tratamentului.

Astăzi, 26 martie, o delegație a protestatarilor s-a întâlnit cu reprezentanți ai conducerii ANSVSA și, în urma discuțiilor purtate, s-a stabilit că dialogul pe aceste teme va fi reluat în perioada convenită anterior, 16 – 20 aprilie.

Prin toate acțiunile pe care le desfășoară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor urmăreşte să identifice, evalueze şi să diminueze toate riscurile asociate lanţului alimentar, cu scopul de a proteja sănătatea publică şi siguranţa alimentelor de origine animală şi nonanimală, respectând deopotrivă profesia de medic veterinar și operatorii economici care activează în sectoarele alimentar și agroalimentar.

Serviciul Comunicare