Material Informativ referitor la produsele medicinale veterinare care conţin substanţa activă Ivermectină

10.04.2020

 

Material Informativ referitor la produsele medicinale veterinare care conţin substanţa activă Ivermectină

  

Având în vedere apariţia în spaţiul public şi pe reţelele de socializare a faptului căivermectina, un produs antiparazitar pentru animale ar fi eficient pentru COVID – 19”, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor,facem următoarele precizări:

În România pot fi comercializate doar produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (ICPBMV) din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau care sunt autorizate prin procedură centralizată în baza <LLNK 832004R0726           32>Regulamentului (CE) nr. 726/2004; 

Produsele medicinale veterinare autorizate pentru comercializare sunt înscrise în  Nomenclatorul produselor medicinale veterinare autorizate în România, publicat pe site-ul ICPBMV: http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse;

TOATE PRODUSELE MEDICINALE VETERINARE, INCLUSIV CELE CARE CONŢIN IVERMECTINĂ, SUNT AUTORIZATE NUMAI PENTRU UTILIZAREA LA ANIMALE.

PRODUSELE CE CONŢIN SUBSTANŢA ACTIVĂ IVERMECTINĂ SUNT UTILIZATE NUMAI IN TRATAMENTUL BOLILOR PARAZITARE LA ANIMALE, CONFORM INDICAŢIILOR DIN PROSPECT.

Comercializarea produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină se realizează numai prin farmacii veterinare şi depozite farmaceutice veterinare autorizate sanitar veterinar, conform prevederilor legale în vigoare;

Produsele medicinale veterinare care conțin ivermectină sunt comercializate cu ridicata numai de către distribuitori autorizaţi şi numai pe bază de notă de comandă vizată de medicul veterinar;

Comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare ce conţin ivermectină se realizează numai prin farmacii veterinare autorizate sanitar-veterinar şi numai pe bază de prescripţie medicală;

Conform prevederilor legale specifice în vigoare, depozitele farmaceutice veterinare şi farmaciile veterinare sunt obligate să deţină evidenţe/înregistrări privind notele de comandă/prescripţiile medicale pe baza cărora au fost comercializate produsele medicinale veterinare, inclusiv a celor care conţin ivermectină.

Prescrierea produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică din unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, conform legislaţiei în vigoare şi de către medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul clinicilor veterinare universitare.

Produsele veterinare medicinale care conţin ivermectină sunt prescrise numai după examinarea clinică a animalului de către medicul veterinar;

Justificarea utilizării produselor medicinale veterinare la animale se realizează pe baza registrului de consultaţii şi tratamente al unităţii de asistenţă medical-veterinară;

Proprietarii ori deţinătorii de animale pot achiziţiona produse medicinale veterinare care conţin ivermectină numai pe bază de prescripţie medicală şi pot administra aceste produse animalelor numai sub supravegherea medicului veterinar.

In acest context, subliniem că produsele medicinale veterinare care conţin ivermectină sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale, iar achiziţionarea acestora este posibilă numai pe bază de notă de comandă/prescripţie medicală, conform prevederilor legale specifice în vigoare.

Respectarea prevederilor legale privind circulaţia pe teritoriul României a produselor medicinale veterinare inclusiv a celor care conţin ivermectină, se verifică de către reprezentanţii Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii de control oficial. 

 

 Serviciul Comunicare și Logistică Documentară