Măsurile întreprinse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru remedierea neconformităților referitoare la transportul naval al animalelor

29.04.2020

 

 Măsurile întreprinse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru remedierea neconformităților referitoare la transportul naval al animalelor

 

În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2019, Comisia Europeana a desfășurat o misiune de audit în România pentru evaluarea bunăstării animalelor în timpul transporturilor navale către țări terțe.

Raportul misiunii a identificat unele neconformități, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a elaborat un plan de acțiune, cu un calendar strict,  pentru remedierea acestora.

De asemenea, din dispoziția președintelui ANSVSA, structura de audit public intern a efectuat o misiune în luna decembrie 2019, la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, entitate care a autorizat majoritatea navelor de transport pentru animale.

Ca urmare recomandărilor formulate de către auditorii care au luat parte la cele două misiuni, ANSVSA a luat următoarele măsuri:

  1. Modificarea procedurii de autorizare a transportatorilor navali, precum și a navelor de transport pentru animale. În acest sens, a fost elaborat un proiect de ordin comun Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Acest proiect este disponibil pe pagina web a ANSVSA: http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Proiect_ordin_autorizare_nave-17.01.2020.pdf.

Proiectul de ordin conține prevederi referitoare la procedura de autorizare a vapoarelor destinate transportului pentru animale, care se va realiza de echipe mixte ANSVSA – ANR (Autoritatea Navală  Română), la procedura de depunere a documentelor și a termenului în care se face evaluarea vasului în vederea autorizării și a perioadei de valabilitate a autorizației, care va fi de maximum 3 ani;

  1. Elaborarea unui act normativ destinat protecției animalelor destinate exportului, atât pe cale rutieră, cât și navală. Acesta conține prevederi suplimentare față de Reg. Cons. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului, aplicabile la ieșirea mijloacelor de transport de pe teritoriul Uniunii Europene.

La elaborarea ambelor acte normative s-a folosit versiunea 2019 a documentului de rețea pentru navele de transport animale vii – un ghid, realizat in coordonarea reprezentanților Comisiei Europene, bazat pe experiența tuturor statelor membre care autorizează vapoare destinate transportului pentru animale.

De asemenea, specialiști ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au participat la  subgrupul de lucru constituit la nivelul Comisiei de agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în vederea finalizării proiectului de lege privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe.

Pe termen scurt și mediu,  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va acționa pentru schimbarea cadrului legislativ referitor la transportul naval al animalelor, semnarea protocolului de colaborarea Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – Autoritatea Navală Română, finalizarea procedurii de autorizare a vapoarelor destinate transportului pentru animale și va organiza instruiri cu personalul implicat în autorizarea și controlul vapoarelor destinate transportului pentru animale.

 

 

 

 

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară