Măsurile dispuse și întreprinse de ANSVA ca urmare a confirmării prezenței virusului influenței aviare (subtipul H5N8) în județul Constanța

28.11.2016

 

Informare de presă
Măsurile dispuse și întreprinse de ANSVA ca urmare a confirmării prezenței
virusului influenței aviare (subtipul H5N8) în județul Constanța

 

În dimineața datei de 22.11.2016, ca urmare a notificării unei mortalități observată la lebede sălbatice, inspectori din cadrul DSVSA Constanța s-au deplasat în acvatoriul portului Constanța.
A fost găsit un singur cadavru de lebădă care a fost expediat la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean (LSVSAJ) din Constanța pentru efectuarea analizelor în regim de urgență.
De asemenea, a fost inspectat întreg acvatoriul portului Constanța, nefiind identificate alte cadavre.
LSVSAJ Constanța, în data de 23.11.2016, a eliberat un buletin de analiză  cu rezultat pozitiv pentru influența aviară, prin identificarea genomului virusului.
În dimineața zilei de 24.11.2016, au fost expediate la Institutul de Diagnostic și Sănătatea animală din București (Laborator Național de Referință pentru influența aviară), probe reprezentative din cadavrul lebedei de iarnă, în scopul confirmării prezenței virusului influenței aviare.
Conform procedurilor, în data de 23.11.2016, în urma primirii rezultatului de la LSVJ Constanța, s-a procedat la notificarea suspiciunii de influența aviară, efectuarea anchetei epidemiologice de suspiciune IA, întocmirea hărților GIS, întocmirea Planului de Măsuri. De asemenea, a fost notificată Comisia Europeană cu privire la această suspiciune.
Au mai fost notificate: Instituția Prefectului, D.S.P. Constanța, Asociațiile Columbofile din județul Constanța, Poliția de Frontieră, toate exploatațiile comerciale de păsări de pe raza județului, toate A.J.V.P.S.-urile Constanța, CN APM SA Constanța, DSVSA învecinate (TL, BR, IL, CL), CSVSA Constanța, Năvodari, Cumpăna și Agigea (cu localități aflate în zona de control și monitorizare), Complexul Muzeal de Științe ale Naturii – Delfinariul Constanța.
În urma emiterii buletinului de analiză al IDSA prin care a fost confirmată prezența virusului influențai aviare, subtipul H5N8, boala a fost declarată.
Conform planului de măsuri și legislației sanitare veterinare în vigoare au fost stabilite două zone de restricții sanitare veterinare, în jurul locației unde a fost identificată lebăda sălbatică, respectiv o zonă de protecție cu o rază de 3 km și o zona de supraveghere cu o rază de 10 km, care include zona de protecție în jurul locației anterior menționate.
În urma întocmirii hărților GIS, au fost stabilite zonele de restricție sanitară veterinară.
Începând cu data de 25.11.2016, conform Planului de Măsuri s-a efectuat instruirea medicilor veterinari concesionari din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor care se află în zona de protecție și supraveghere (Constanța, Năvodari, Cumpăna și Agigea) și a efectuat recensământul tuturor exploatațiilor din zonele anterior menționate.
Facem precizarea că la nivelul acestor zone de restricție sanitară veterinară nu există nici o exploatație comercială de păsări, doar gospodării ale populației.
Măsuri luate la nivelul județului Constanța
La nivelul județului Constanța a fost activat Centrul Local de Combatere a Bolilor, și au fost instituite operative zilnice din partea DSVSA Constanța către ANSVSA.
La nivelul zonelor de restricție sanitară veterinară au fost impuse următoarele măsuri:
•recensământul și identificarea tuturor exploataţiilor din zonă ce deţin păsări domestice si salbatice, precum și vizite oficiale în toate aceste exploatații în vederea evaluării stării de sănătate a efectivelor de păsări. O atenție deosebită se acordă monitorizării Complexului Muzeal de Științe ale Naturii – Delfinariu Constanța, unde există foarte multe specii de păsări sălbatice. De asemenea, în cursul zilei de astăzi, 28.11.2016 se va efectua un control oficial la această instituție și impunerea unei operative zilnice privind notificarea oricărei modificări în statusul de sănătate al păsărilor prezente aici. În funcție de analiza de risc, efectuată de specialiștii din cadrul DSVSA Constanța, vor fi prelevate probe în vederea monitorizării sub aspectul influenței aviare.
•toate păsările sunt plasate și ținute în clădiri închise pentru a împiedica venirea în contact a păsărilor domestice cu cele salbatice;
•s-a dispus informarea tuturor cetățeniilor, proprietari de păsări asupra apariției Influenței Aviare, a măsurilor dispuse și obligațiile care le revin. Această informare se va efectua prin intermediul fiecăror Primării aflate în zonele de restricție sanitară veterinară.
•INTERZICEREA mișcării păsărilor din sau în afara exploatațiilor fără aprobarea autorității competente, respectiv DSVSA CONSTANȚA
•prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările salbatice vii, în special cele de apă, și păsările de curte și alte păsări, în special rațele și gâștele;
•interzicerea accesului la luciu de apa a rațelor și gâștelor domestice pentru    prevenirea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii;
•separarea rațelor și gâștelor domestice de alte păsări de curte;
•la intrare și ieșirea din exploatatii se vor respecta condițiile de biosecuritate (limitarea accesului în curtea păsărilor la o singură persoană și asigurarea mijloacelor de protecţie pentru interzicerea accesului şi contactului cu păsările sălbatice);
•interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri, bălți;
•obligativitatea informării medicilor veterinari de către propietari a oricăror semne de boală sau mortalitate;
•în cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Constanța pentru dirijarea acestora la LSVSAJ din cadrul DSVSA Constanța în vederea efectuării examenului de laborator;
•dezinfecția echipamentelor și a vehiculelor utilizate pentru transportul păsărilor sau altor materii posibile purtatoare de virus;
•s-a interzis evacuarea sau răspândirea așternutului, gunoiului de grajd și dejecțiilor în afara exploatațiilor;
•interzicerea expedierii de: păsări, carne proaspătă, carne tocată, carne separată mecanic, preparate şi produse din carne provenite de la păsări domestic, originare din zonele de control şi de la vânat sălbatic cu pene din zona respectivă, din zonele de restricție sanitară veterinară, fără avizul autorității competente sanitare veterinare;
•interzicerea târgurilor, piețelor și expozițiilor de animale;
•intensificarea supravegherii oficiale a populaţiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă şi monitorizarea suplimentară a păsărilor moarte sau bolnave;
•s-a solicitat cooperarea vânătorilor şi a ornitologilor pentru raportarea autorităţilor competente în cazul identificării de păsări moarte. În acest sens, există colaborări cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, fiind monitorizată în permanență o suprafață de 3.700 ha de luciu de apă în ceea ce privește starea păsărilor sălbatice și identificarea oricăror păsări moarte sau muribunde.
•au fost demarate campanii de informare a publicului şi a autorităților locale în vederea raportării imediate către medicii veterinari sau DSVSA a oricăror suspiciuni de boală.
•a fost instituit serviciul de permanență la DSVSA Constanța, iar în situația în care vor fi semnalate alte evenimente de acest tip, un medic veterinar se v-a deplasa cu  autolaboratorul, pentru ridicarea oricăror cadavre de păsări (sălbatice sau domestice), în vederea trimiterii acestora către laborator pentru analize.
La nivelul exploatațiilor comerciale de păsări de pe raza județului Constanța au fost instituite operative zilnice privind starea de sănătate, mortalități înregistrate peste limita tehnologică de producție, precum și controale oficiale în toate aceste unități. În regim de urgență s-a solicitat întărirea măsurilor de biosecuritate și notificarea oricărei suspiciuni către DSVSA Constanța.
Măsuri luate la nivelul României

Având în vedere situația națională și internațională sub aspectul evoluției influenței aviare cu subtipul H5N8, ANSVSA a  impus următoarele măsuri preventive, pe întreg teritoriul României cu scopul evitării introducerii acestui virus în populația de păsări domestice, după cum urmează:

•monitorizarea în permanență a statusului de sănătate la păsări domestice și sălbatice pe întreg teritoriul României. În acest sens, orice suspiciune va fi notificată în regim de urgență DSVSA-urilor județene și ANSVSA;
•au fost solicitate instituirea de protocoale de colaborare cu o serie de instituții implicate în observarea, supravegherea și monitorizarea păsărilor sălbatice, respectiv societăți ornitologice, Asociația Biosfera Delta Dunării, asociații de vânătoare, etc.;
•o atenție deosebită și o înăsprire a controalelor transporturilor intracomunitare cu păsări vii și ouă de incubat provenite din țările unde au evoluat focare de Influență Aviară în ultima perioadă;
•a fost dispus pe întreg teritoriul României ca în cazul exploatațiilor non-profesionale (gospodării ale populației), toate păsările să fie ținute închise în adăposturi fără acces la luciuri de apă sau alte amenajări hidrologice și fără a avea contact cu păsările sălbatice. Această măsură a fost extinsă și pentru exploatațiile comerciale de păsări autorizate/ înregistrate sanitar veterinar cu sistem de creștere și exploatare a păsărilor free-range și ecologic;
•a fost dispusă pe întreg teritoriul României o operativă săptămânală privind monitorizarea păsărilor domestice și sălbatice în contextul supravegherii Influenței Aviare;
•La nivelul ANSVSA, în cadrul Direcției Sănătatea Animalelor s-a instituit permanență telefonică pe toată perioada zilelor declarate oficial libere, precum și în permanență până la stingerea focarului anterior menționat.

Până la această dată, din informațiile pe care le deținem, exceptând cazul anterior menționat, nu există nici o suspiciune de apariție a Influenței Aviare în populația de păsări domestice și sălbatice de pe teritoriul României.

Serviciul Comunicare