Măsuri dispuse de ANSVSA în zonele afectate de inundaţii

14.03.2018

    Informare de presă

Măsuri dispuse de ANSVSA în zonele afectate de inundaţii

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis instrucţiuni către Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene (DSVSA) pentru adoptarea măsurilor de profilaxie generală, profilaxie specifică, de ecarisare şi de sănătate publică, pentru prevenirea şi limitarea efectelor inundaţiilor asupra stării de sănătate a animalelor.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  recomandă tuturor proprietarilor de animale să coopereze cu medicii veterinari pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare de necesitate.

Inundaţiile din ultima perioadă ne determină să atragem atenţia deţinătorilor de animale din zonele calamitate, dar şi din întreaga ţară, asupra pericolului de apariţie şi evoluţie a unor boli grave, care se pot transmite de la animale la om.

Importanţa acţiunilor sanitare veterinare (în special a vaccinărilor, în acest context) rezidă din faptul că incidenţa unor boli, care în mod normal sunt ţinute sub control, ar putea să crească (un pericol real îl constituie antraxul).

Au fost transmise către DSVSA judeţene avertizări pentru toate obiectivele cu profil zootehnic şi medicilor veterinari concesionari din localităţile situate în zonele inundabile, asupra pericolului reprezentat de apariţia de viituri.

Medicii veterinari din judeţe vor intensifica supravegherea sanitară veterinară şi de profilaxie specifică, prin vaccinarea animalelor.

Activitatea desfăşurată de serviciile sanitare veterinare are un dublu scop: de a menţine starea de sănătate a efectivelor de animale si de a proteja cetăţenii de pericolul bolilor transmisibile de la animale la om.

Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţele afectate  acţionează prin aplicarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale, a celor transmisibile la om şi controlul sanitar veterinar al produselor alimentare, măsuri care se referă la:

– mutarea animalelor din gospodăriile afectate in zone sigure;

– acţiuni imunoprofilactice (ex. vaccinarea împotriva antraxului);

– coordonarea activităţii de strângere a cadavrelor şi dirijarea lor la puţul sec sau la incinerare;

– dezinfecţia zonelor de unde s-a retras apa şi au fost colectate cadavre de animale;

– controlul potabilităţii surselor de apă pentru adăparea animalelor.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a transmis notificări către toate prefecturile din zonele calamitate, iar prin intermediul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene, către primăriile şi consiliile locale, solicitând respectarea legislaţiei în vigoare privind colectarea şi neutralizarea cadavrelor de animale din zonele inundate.

Serviciul Comunicare