Controale ANSVSA – peşte şi produse din pescuit

06.11.2017

Informare de presă

Controale ANSVSA –  peşte şi produse din pescuit

 

Începând cu 30 octombrie şi până pe 17 noiembrie 2017, ANSVSA efectuează controale tematice pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la producerea, colectarea, procesarea, depozitarea şi comercializarea  peştelui şi a produselor din pescuit.

Controale oficiale în unităţile din sectorul peştelui vizează:

  1. Ambarcaţiunile comerciale de pescuit şi punctele de debarcare a peştelui:

– respectarea cerinţelor privind înregistrarea sanitară veterinară a ambarcaţiunilor comerciale de pescuit şi a punctelor de debarcare a peştelui;

– respectarea condiţiilor generale de igienă a alimentelor,

– respectarea cerinţelor privind trasabilitatea peştelui şi implementarea bunelor practici de igienă şi a procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– respectarea cerinţelor privind igiena şi temperatura peştelui pe timpul depozitării (până la livrarea către unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, sau până la vânzarea cu amănuntul).

  1. Centrele de colectare a peştelui, fermelor de acvacultură cu centre de colectare a peştelui integrate şi unităţile de produse proaspete din pescuit (cherhanale):

– respectarea cerinţelor privind autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare şi încadrarea în categorii de risc a centrelor de colectare a peştelui, fermelor de acvacultură cu centre de colectare a peştelui integrate şi unităţilor de produse proaspete din pescuit (cherhanale);

– respectarea cerinţelor generale de igienă, în conformitate cu prevederi cu privire la cerinţele specifice de igienă şi temperatură în care sunt efectuate operaţiunile de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui, la nivelul unităţilor de produse proaspete din pescuit (cherhanale);

– respectarea standardelor de igienă care se aplică peştelui şi produselor din pescuit (examenul organoleptic, controlul vizual pentru stabilirea prezenţei paraziţilor vizibili, criteriile de prospeţime;

– implementarea programelor proprii de control pentru stabilirea criteriilor microbiologice, şi a nivelurilor maxime de contaminanţi şi reziduuri;

– asigurarea trasabilităţii;

–  asigurarea condiţiilor de igienă şi temperatură în care se efectuează depozitarea, livrarea şi transportul peştelui şi produselor din pescuit către alte unităţi;

  1. Unităţile de procesare a peştelui şi ale produselor din pescuit:

– respectarea cerinţelor privind autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare şi încadrarea în categorii de risc a unităţilor care procesează produse din pescuit, a cerinţelor generale de igienă;

– respectarea cerinţelor cu privire la tratamentele ce trebuie aplicate pentru distrugerea larvelor unor paraziţi;

– respectarea condiţiilor specifice de igienă şi temperatură în care sunt efectuate operaţiunile de  recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi a produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;

– respectarea condiţiilor de congelare a peştelui şi a produselor din pescuit şi de separare mecanică a peştelui.

– respectarea cerinţelor privind operaţiunile de ambalare, marcare şi etichetare a peştelui şi al produselor din pescuit,

  1. Unităţile de depozitare a peştelui şi produselor din pescuit:

–  respectarea cerinţelor generale de igienă;

– asigurarea trasabilităţii peştelui şi a produselor din pescuit depozitate (inclusiv verificarea listelor cu furnizorii  acceptaţi şi a listelor cu beneficiarii);

– respectarea cerinţelor cu privire la depozitarea şi transportul peştelui şi a produselor din pescuit;

– respectarea modului de marcare şi etichetare a peştelui şi produselor din pescuit provenite de pe piaţa naţională/din alte State Membre ale UE/din ţări terţe şi destinate comercializării pe piaţa României.

  1. Unităţile de vânzare cu amănuntul care comercializează peşte şi produse din pescuit:

–  înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare cu amănuntul (unităţi de tip hipermarket/ supermarket, magazine de desfacere a peştelui (pescării);

– respectarea cerinţelor cu privire la construcţia şi dotarea cu facilităţi şi echipamente a unităţilor de vânzare cu amănuntul;

–  verificarea listei furnizorilor acceptaţi de peşte şi produse din pescuit;

– respectarea condiţiilor de manipulare şi transport ale peştelui şi produselor din pescuit proaspete/congelate de la furnizori la unităţile de vânzare cu amănuntul (menţinerea condiţiilor de igienă şi a lanţului frigorific pe durata transportului);

–  respectarea  condiţiilor de igienă şi de întreţinere a spaţiilor şi a echipamentelor (rafturi, tăvi, recipiente, vitrine frigorifice, etc.) în care peştele şi produsele din pescuit sunt depozitate, manipulate şi expuse spre comecializare către consumatorii finali;

–  respectarea condiţiilor de sănătate şi igienă a personalului care manipulează alimentele;

– asigurarea trasabilităţii şi a respectării cerinţelor de igienă privind comercializarea, manipularea şi depozitarea peştelui şi produselor din pescuit vii/proaspete şi/sau congelate.

Rezultatele acestor controale tematice vor fi făcute publice la sfârșitul acestei luni, după raportarea rezultatelor, pe baza notelor de constatare încheiate de inspectorii Autorității în urma verificărilor.

Serviciul Comunicare