Controale ANSVSA pentru verificarea cărnii de pasăre provenită din comerțul intracomunitar

14.04.2017

Informare de presă

Controale ANSVSA pentru verificarea cărnii de pasăre provenită din comerțul intracomunitar

 

ANSVSA a desfășurat, în perioada 27 februarie 2017 – 31 martie 2017, o acţiune la nivel naţional, pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţă a alimentelor referitoare la transportul, tranșarea, reambalarea, depozitarea și comercializarea cărnii de pasăre, provenită din comerțul intracomunitar.

La nivelul fiecărei DSVSA judeţene au fost constituite echipe de inspectori care, în colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratelor de Poliţie judeţene, au efectuat controale oficiale, având drept scop verificarea modului de respectare a legislaţiei aplicabile comerţului intracomunitar cu carne de pasăre.

În perioada menționată, au fost verificate 2.949 de obiective, dintre care: 452 de mijloace de transport pentru produse de origine animală, 270 de unităţi de destinaţie a cărnii de pasăre provenită din state membre ale UE (54 de unități de tranșare, 26 de unități de reambalare, 190 de depozite frigorifice), precum și 2.227 de unităţi de comercializare a cărnii de pasăre.

Deficienţele, constatate de către reprezentanţii DSVSA în urma controalelor, au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 220 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 425.600 de lei.

 

De asemenea, au fost emise 5 Ordonanțe privind suspendarea temporară a activității unor unități din județele Brașov, Buzău, Harghita, Timiș și Tulcea, 2 Ordonanțe pentru interzicerea desfășurării activității unor unități din județele Constanța și Mehedinți și au fost acordate 206 de avertismente pentru deficienţe minore, pentru care au fost stabilite termene de remediere.

Totodată, în urma controalelor efectuate, a fost reţinută oficial şi a fost dirijată către unități de neutralizare cantitatea de 12.911 kg de carne de pasăre (neconformități privind depozitarea și asigurarea trasabilității); iar 298 de kg carne pasăre, care nu era marcată și etichetată corespunzător, au fost re-expediate în statul membru de origine, conform prevederilor legale.

Precizăm faptul că, pe parcursul acestor controale nu au fost identificate loturi de carne de pasăre provenite din unități situate în regiuni din state membre aflate sub restricții sanitare veterinare, datorită evoluției unor focare de influență aviară.

Dintre neconformităţile constatate și sancţionate în urma controalelor, menţionăm:

·        utilizarea unor mijloace auto neigienizate corespunzător și/sau neautorizate sanitar veterinar pentru transportul cărnii;

·        nerespectarea normelor sanitare veterinare privind ambalarea, manipularea și depozitarea cărnii;

·        nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură în unităţile de destinaţie;

·        marcarea de identificare și/sau etichetarea necorespunzătoare;

·        comercializarea unor loturi de carne de pasăre cu data durabilității minimale expirată;

·        inexistența sau neaplicarea unor programe proprii de control, în vederea determinării criteriilor microbiologice și a conținutului de apă în carnea de pasăre.

 

Serviciul Comunicare