Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

12.03.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

februarie 2019

 

 

În cursul lunii februarie 2019, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 9.366 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate și prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

 

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 120 de amenzi în valoare de 563.400 de lei.

 

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 12.400 de lei – neîntreţinerea în condiţii igienice a spaţiilor de producţie, utilajelor, ustensilelor; condiţii necorespunzătoare de depozitare a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare;
 • Arad, 2.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Argeş, 11.200 de lei – personal lucrător fără echipament de protecţie corespunzător, utilaje şi ustensile neigienizate;
 • Bacău, 12.400 de lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiul de producţie, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, manipularea, depozitarea necorespunzătoare, neanunţarea începerii activităţii în spaţii supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bihor, 10.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Bistriţa-Năsăud, 67.000 de lei – nu au fost remediate neconformităţile cu privire la neîntreţinerea spaţiilor unităţii, produse alimentare neetichetate, folosirea ustensilelor, recipientelor şi utilajelor în stare insalubră, lipsă echipament protecţie, nu este atestată starea de sănătate personal, nu se respectă criteriile de compatibilitate la depozitare, produsele dirijate către distrugere erau fără elemente de identificare;
 • Botoşani, 31.200 de lei – etichetare necorespunzătoare, desfşurarea activităţii în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea normelor de igienă şi de depozitare;
 • Braşov, 2.600 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Brăila, 3.600 de lei – echipamente de lucru neîntreţinute în condiţii corespunzătoare, spaţii de lucru neigienizate;
 • Bucureşti, 3.000 de lei – neîntreţinerea spaţiilor în condiţii de igienă;
 • Buzău, 11.200 de lei – neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor în condiţii corespunzătoare de igienă;
 • Cluj, 30.000 de lei – desfăşurare de activităţi fără a deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, igienă şi etichetare necorespunzătoare;
 • Covasna, 2.000 de lei – etichetare necorespunzătoare;
 • Dâmboviţa, 25.600 de lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje, depozitare necorespunzătoare, trasabilitate, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, deficienţe etichetare;
 • Dolj, 15.000 de lei – spaţii întreţinute necorespunzător, etichetare necorespunzătoare, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Gorj, 70.000 de lei – stare de igienă şi întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor şi utilajelor, etichetarea necorespunzătoare a produselor, depozitarea nesectorizată a produselor alimentare refrigerate;
 • Harghita, 16.600 de lei – etichetare, depozitare necorespunzătoare;
 • Ialomiţa, 6.800 de lei – manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea normelor privind depozitarea produselor alimentare;
 • Ilfov, 10.000 de lei – manipulare necorespunzătoare;
 • Maramureş, 45.000 de lei – expunere la comercializare produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;
 • Mehedinţi, 26.600 de lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor  de producţie, de depozitare şi a utilajelor şi echipamentelor de lucru folosite, etichetare şi manipulare necorespunzătoare, lipsă recipiente colectare deşeuri, lipsă proces verbal de execuţie lucrări DDD, lipsă carnete de sănătate personal lucrător;
 • Mureş, 5.600 de lei – manipulare, igienă necorespunzătoare;
 • Neamţ, 14.000 de lei – stare de igienă precară, nerespectarea temperaturilor de depozitare, materii prime la un loc cu semifabricate şi produse finite, etichetare incompletă, igiena spaţiilor şi a ustensilelor de lucru necorespunzătoare;
 • Prahova, 4.000 de lei – neîntreţinerea spaţiilor de depozitare, depozitare necorespunzătoare;
 • Satu-Mare, 600 de lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Sibiu, 101.200 de lei – etichetare, igienă, depozitare necorespunzătoare;
 • Tulcea, 12.000 de lei – comercializare produse alimentare fără elemente de identificare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Vaslui, 4.600 de lei – depozitare necorespunzătoare, nerespectarea normelor de igienă;
 • Vâlcea, 2.200 de lei – neîntreţinere corespunzătoare spaţii, produse fără date de identificare;
 • Vrancea, 5.000 de lei – nerespectarea normelor privind depozitarea produselor alimentare;

 

În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise. De asemenea, s-au efectuat teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probele fiind transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

 

 

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară