Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală septembrie 2019

10.10.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

septembrie 2019

 

În cursul lunii septembrie 2019 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 8.853 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 90 de amenzi în cuantum de 430.700 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 20.000 de lei – neîntreţinerea în condiţii igienice a spaţiilor de depozitare a alimentelor, depozitarea alimentelor în condiţii insalubre;
 • Arad, 2.000 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Argeş, 14.800 de lei – personal lucrător fără echipamente de protecţie, nu se respectă principiul compatibilităţii produselor la depozitarea produselor alimentare, comercializare produse alimentare în spaţii neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bacău, 13.200 de lei – nerespectarea condiţiilor de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi prelucrare, precum şi a utilajelor şi ustensilelor folosite;
 • Bistriţa – Năsăud, 54.400 de lei – nu se asigură trasabilitatea produselor, stare generală de igienă necorespunzătoare, nu se poate face dovada utilizării substanţelor de dezinfectare, lipsă mijloace igienice de spălare-uscare mâini, stare de sănătate neatestată, produse alimentare modificate organoleptic, depozitarea produselor alimentare fără să se respecte intervalele de temperatură recomandate de producător, produse alimentare fără elemente de identificare;
 • Brăila, 11.600 de lei – spaţii şi echipamente de lucru neigienizate, echipamente ustensile şi instalaţii neîntreţinute;
 • Bucureşti, 23.000 de lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite, comercializarea produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare, fără respectarea condiţiilor de igienă;
 • Buzău, 12.400 de lei – lipsă program de autocontrol, zone cu infiltraţii la nivelul tavanului, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă fişe de aptitudine şi curs de igienă pentru personal, lipsă termometru;
 • Cluj, 63.200 de lei – nu a notificat comerţul intracomunitar, depozitare necorespunzătoare, agregate frigorifice nefuncţionale;
 • Constanţa, 2.000 de lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiului de ambalare, a echipamentelor şi utilajelor;
 • Dâmboviţa, 76.400 de lei – fabricare şi comercializare produse panificaţie în spaţii neaprobat, neîntreţinere spaţii şi utilaje, produse finite ambalate, neetichetate, pentru care nu se poate demonstra trasabilitatea, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare și procesare, depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 7.000 de lei – depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
 • Giurgiu, 600 de lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Gorj, 37.200 de lei – pereţi cu zone degradate şi acumulări de mucegai în spaţiul de producţie, comercializarea produselor de panificaţie către consumatorul final din spaţiu neînregistrat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nu se asigură facilităţi pentru spălarea şi uscarea igienică a mâinilor, persoana ce deserveşte punctul de lucru nu deţine echipament complet de protecţie sanitară, depozitarea necorespunzătoare (nesectorizată) a produselor alimentare;
 • Harghita, 600 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Hunedoara, 10.000 de lei – pereţi şi tavan cu infiltraţii, deşeuri neevacuate;
 • Ialomiţa, 13.000 de lei – spaţii, echipamente igienizate necorespunzător, depăşire capacitate de depozitare, manipulare necorespunzătoare, lipsă substanţe dezinfectante, produse neconforme neevacuate;
 • Ilfov, 50.000 de lei – depozitare, manipulare necorespunzătoare;
 • Mehedinţi, 2.000 de lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor;
 • Maramureş, 600 de lei – manipulare necorespunzătoare produse alimentare;
 • Mureş, 2.400 de lei – lipsă trasabilitate;
 • Neamţ, 4.000 de lei – neigienizare zone de depozitare şi intersecţie fluxuri la aprovizionare şi evacuare deşeuri;
 • Prahova, 3.200 de lei – funcţionare în spaţiu neautorizat, neîntreţinerea spaţiilor;
 • Sălaj, 600 de lei – nu este igienizat spaţiul de depozitare;
 • Sibiu, 4.500 de lei – ambalare şi etichetare necorespunzătoare;
 • Vrancea, 2.000 de lei – comercializarea şi transportul produselor de origine nonanimală fără a deţine înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară