Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – septembrie 2018

08.10.2018

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

 septembrie 2018

 

În cursul lunii septembrie 2018, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.568 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 86 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 208.000 lei.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Arad, 2.000 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Alba, 6.600 de lei – depozitare fără respectarea criteriilor de compatibilitate, etichetare incompletă;
 • Bacău, 3.000 de lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi prelucrare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare, neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor fără respectarea condiţiilor de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Bihor, 2.600 de lei – manipulare, depozitare necorespunzătoare;
 • Botoşani, 11.200 de lei – funcţionare în spaţii neavizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare produse neetichetate;
 • Braşov, 5.000 de lei – etichetare incompletă, depozitare necorespunzătoare;
 • Brăila, 14.000 de lei – zonă plafon neigienizată, semifabricate neetichetate, zone de infiltraţii în depozitul de materii prime, lipsă acţiuni DDD, spaţiul de depozitare neigienizat, sursă apă caldă defectă, rafturi vitrine frigorifice murdare, nerespectarea temperaturii de depozitare conform indicaţiilor producătorului;
 • Bucureşti, 4.000 de lei – nerespectarea condiţiilor de igienă, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Buzău, 2.600 de lei – neîntreţinerea spaţiilor în condiţii de igienă corespunzătoare, lipsă buletin de analiză apă, mijloace de igienizare şi uscare mâini, fişe de aptitudine neactualizate, prezenţă pânze de păianjen la îmbinările pereţilor;
 • Caraş-Severin, 5.000 de lei – lipsă echipament de lucru, rastele pentru păstrarea tăvilor murdare, tavan îngălbenit;
 • Cluj, 1.800 de lei – pereţi necorespunzători;
 • Dâmboviţa, 20.800 de lei – neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor, depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, deficienţe etichetare;
 • Dolj, 8.600 de lei – spaţii necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare;
 • Galaţi, 16.000 de lei – depozitare necorespunzătoare produse alimentare;
 • Gorj, 2.400 de lei – lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, număr insuficient de aparate frigorifice, lipsă monitorizări de temperatură;
 • Ialomiţa, 6.400 de lei – nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, nerespectarea normelor privind manipularea produselor alimentare, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de valorificare a produselor alimentare, comercializare directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar;
 • Iaşi, 3.200 de lei – lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă înregistrare mijloc auto, lipsă buletine analiză probe program autocontrol, lipsă fişe aptitudini personal;
 • Ilfov, 1.000 de lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Mehedinţi, 5.200 de lei – nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare ale produselor alimentare, nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor de producţie şi de depozitare, deşeuri menajere neevacuate la timp, instrumente curăţenie depozitate necorespunzător;
 • Mureş, 2.600 de lei – igienă, depozitare necorespunzătoare;
 • Olt, 72.000 de lei – nerespectare reguli de igienă la prepararea produselor, manipulare necorespunzătoare a produselor, dosare medicale incomplete, spaţiu frigorific neigienizat, nu se respectă compatibilitatea produselor la depozitare, spaţii insuficiente pentru desfăşurarea activităţii, supraaglomerare, grafice temperatură incomplet completate;
 • Sălaj, 2.000 de lei – igienizare necorespunzătoare;
 • Sibiu, 2.000 de lei – etichetare necorespunzătoare;
 • Timiş, 4.000 de lei – spaţii de producţie neigienizate, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor;
 • Vaslui, 600 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Vâlcea, 3.400 de lei – depozitare necorespunzătoare.

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi a substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară