Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală octombrie 2019

07.11.2019

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

octombrie 2019

 

În cursul lunii octombrie 2019 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 10.481 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 117 amenzi în cuantum de 494.600 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:

 • Alba, 7.200 de lei – neîntreţinerea în condiţii igienice a spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, depozitare alimente direct pe paviment şi etichetare cu elemente insuficiente;
 • Arad, 28.000 de lei – igienă necorespunzătoare, nerespectarea condiţiilor de depozitare;
 • Argeş, 35.200 de lei – ustensile, rafturi şi utilaje neigienizate, nu se respectă procedura privind trasabilitatea produselor, echipamente frigorifice neigienizate;
 • Bacău, 29.200 de lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare, prelucrare şi valorificare a produselor alimentare, depozitarea şi comercializarea produselor alimentare etichetate necorespunzător, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bihor, 10.000 de lei – manipulare necorespunzătoare;
 • Bistriţa-Năsăud, 52.000 de lei – stare de igienă necorespunzătoare, ambalaje neprotejate împotriva contaminării, depozitare necorespunzătoare, produse alimentare fără elemente de identificare, lipsă echipament de protecţie sanitară, lipsă efecturare acţiuni dezinsecţie-deratizare, vânzarea către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii care nu corespund din punct de vedere al igienei;
 • Botoşani, 52.000 de lei – comercializare în spaţii neavizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat, lipsa etichetării produselor perisabile, lipsa documentelor de provenienţă şi conformitate;
 • Braşov, 3.200 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Bucureşti, 27.000 de lei – neîntreţinerea spaţiilor şi ustensilelor folosite în procesul de fabricaţie, manipularea neigienică a produselor alimentare, funcţionarea fără autorizaţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Călăraşi, 1.200 de lei – instalaţiile şi echipamentele din dotarea unităţii nu sunt întreţinute corespunzător, personalul lucrător nu are evaluarea medicală actualizată;
 • Cluj, 41.200 de lei – depozitare necorespunzătoare, lipsă igienă;
 • Covasna, 2.000 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Dâmboviţa, 30.200 de lei – depozitare necorespunzătoare, neîntreţinerea spaţiilor de comercializare, depozitare şi a utilajelor, deficienţe de trasabilitate;
 • Dolj, 65.000 de lei – nerespectarea normelor de igienă pe flux, neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
 • Galaţi, 8.000 de lei – lipsă igienizare şi acţiuni DDD, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Gorj, 20.000 de lei – zone neigienizate, pereţii sunt neigienizaţi, aparatura tehnologică nu este întreţinută şi igienizată adecvat, nu au fost prezentate documentele care să ateste implementarea HACCP, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Harghita, 1.200 de lei – manipulare neocorespunzătoare;
 • Hunedoara, 4.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Ialomiţa, 7.800 de lei – nerespectarea normelor pentru siguranţa alimentelor la manipularea produselor alimentare, comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare şi fără respectarea condiţiilor de igienă;
 • Ilfov, 20.000 de lei – etichetare necorespunzătoare, buletin de analiză neconform;
 • Mehedinţi, 4.600 de lei – depozitare şi etichetare necorespunzătoare poduse alimentare, neîntreţinere spaţii, nerespectare program de autocontrol;
 • Mureş, 11.200 de lei – igienă necorespunzătoare;
 • Prahova, 4.000 de lei – depozitare necorespunzătoare, întreţinere spaţii;
 • Satu-Mare, 3.600 de lei – depozitare şi etichetare necorespunzătoare;
 • Sibiu, 10.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Suceava, 600 de lei – condiţii de igienă necorespunzătoare;
 • Timiş, 4.000 de lei – depozitare necorespunzătoare a alimentelor;
 • Tulcea, 1.000 de lei – pereţii cu var exfoliat, uşa de acces deteriorată, nu se respectă condiţiile de depozitare a seminţelor;
 • Vaslui, 10.600 de lei – neîntreţinerea spaţiilor de lucru, depozitare necorespunzătoare materii prime;
 • Vrancea, 600 lei – comercializare produse alimentare din spaţiu neautorizat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară