Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – octombrie 2018

07.11.2018

 

 

 

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

 octombrie 2018

 

În cursul lunii octombrie 2018 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 9.837 de controale în unităţile din industria agroagroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

 

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

 

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 100 de amenzi în cuantum de 362.000 de lei.

 

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 

 • Alba, 13.200 de lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea şi etichetarea necorespunzătoare;
 • Argeş, 2.000 de lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bacău, 7.200 de lei – nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile unităţii, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bihor, 1.200 de lei – lipsă trasabilitate produse alimentare;
 • Bistriţa-Năsăud, 3.800 de lei – pereţi exfoliaţi, corpuri de iluminat nepotejate, lipsă aparatură de măsură şi control, mobilier neigienizat, pardoseală neîntreţinută, lipsă plase de protecţie băi, utilaje murdare şi neîntreţinute, recipient colectare deşeuri fără capac, echipament de protecţie sanitară incomplet, lipsă înregistrări temperatură;
 • Botoşani, 9.200 de lei – funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă trasabilitate;
 • Braşov, 2.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Buzău, 2.600 de lei – chiuvetă nefuncţională în spaţiul de producţie, lipsă fişă de aptitudini personal, lipsă facilităţi igienizare mâini, depozitare necorespunzătoare produse alimentare;
 • Cluj, 33.800 de lei – pardoseală murdară, agregate frig murdare, depozitare direct pe podea, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Constanţa, 2.000 de lei – igienă necorespunzătoare a spaţiului de depozitare;
 • Covasna, 2.000 de lei – igienă necorespunzătoare, facilități neadecvate pentru menținerea igienei personalului;
 • Dâmboviţa, 34.600 de lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje, depozitare necorespunzătoare produs finit, raionare necorespunzătoare produse alimentare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 20.000 de lei – lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare, spaţii întreţinute necorespunzător, igienă necorespunzătoare;
 • Gorj, 61.200 de lei – spaţiul destinat depozitării materiilor prime este supra-aglomerat, spaţiul de spălare şi dezinfecţie nu este întreţinut, pereţii, plafonul și pavimentul prezintă zone cu exfolieri, nu se respectă destinaţia spaţiilor frigorifice, nu este asigurată protecţia împotriva dăunătorilor la accesul personalului şi la uşa de aprovizionare cu materii prime, monitorizări intermitente ale parametrilor măsurabili prevăzuţi în procedurile proprii HACCP, manipulare necorespunzătoare, lipsă echipament de lucru adecvat şi fişe de aptitudini;
 • Ialomiţa, 14.200 de lei – ladă congelator neigienizată, nerespectarea normelor privind manipularea produselor alimentare, lipsă etichetare produse de patiserie şi tip fast-food, nerespectarea normelor privind depozitarea produselor alimentare, comercializarea către consumatorul final în spaţii neînregistrare sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Ilfov, 37.000 de lei – comercializare produse alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, neiniţierea procedurii de retragere, depozitare necorespunzătoare, neîntreţinere spaţii;
 • Neamţ, 2.000 de lei – nerespectarea cerinţelor de igienă;
 • Olt, 11.200 de lei – nu au fost remediate toate deficienţele constatate la momentul controlului anterior, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Prahova, 2.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Sibiu, 81.800 de lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare, etichetare necorespunzătoare;
 • Timiş, 6.000 de lei – condiţii de igienă necorespunzătoare, spaţii de producţie şi depozitare neigienizate;
 • Vâlcea, 3.000 de lei – neîntreţinere corespunzătoare spaţii, depozitare neconformă, ambalare;
 • Vrancea, 10.000 de lei – depozitare produse alimentare direct pe pardoseala neigenizată, etichetare incompletă privind termenul de valabilitate şi specificarea substanţelor alergene a produselor;

 

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară