Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – noiembrie 2017

06.12.2017

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

  noiembrie 2017

 

În cursul lunii noiembrie, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.884 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor. 

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 103 amenzi contravenționale și 115 avertismente în valoare totală de 148.000 lei.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 2.400 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; ambalarea și  etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea normelor sanitare veterinare privind întreţinerea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare;
 • Arad, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare;
 • Bacău, 7.600 lei – nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite; încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind manipularea produselor alimentare; comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare fără respectarea condițiilor de igienă;
 • Botoşani, 3.800 lei – manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Braşov, 7.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea condiţiilor de igienă;
 • Brăila, 2.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bucureşti, 6.000 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; neîntreţinerea spaţiilor destinate depozitării şi manipulării produselor alimentare; lipsa autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Buzău, 2.400 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsa echipamentului pentru personal;
 • Cluj, 15.700 lei – condiții igienico-sanitare necorespunzătoare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; asigurarea necorespunzătoare a trasabilității produselor alimentare;
 • Dâmboviţa, 8.600 lei – neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare; lipsa documentelor de provenienţă a materiei prime; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; neanunţarea începerii activităţii; ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 7.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Galaţi, 4.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Gorj, 2.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Hunedoara, 13.200 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nu s-a putut demonstra trasabilitatea unor produse alimentare;
 • Ialomiţa, 600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare şi utilajelor;
 • Ilfov, 8.000 lei – trasabilitatea necorespunzătoare a produselor alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Maramureş, 600 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă;
 • Mehedinţi, 2.600 lei – nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare ale produselor alimentare;
 • Mureş, 4.000 lei – spaţii insuficiente pentru depozitarea corespunzătoare a produselor alimentare;
 • Neamţ, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare;
 • Olt, 13.000 lei – manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Satu-Mare, 1.200 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Sibiu, 6.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Suceava, 600 lei – igiena necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Timiş, 7.200 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiului de fabricare, de producţie şi depozitare; manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Vâlcea, 600 lei – neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiului de fabricare, de producţie şi depozitare;
 • Vrancea, 3.800 lei – funcţionarea unităţii de comercializare în spaţii neaprobate sanitar- veterinar; condiţii de depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare