Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală ianuarie 2019

05.02.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

ianuarie 2019

 

 

În cursul lunii ianuarie 2019, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 6.600 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate și prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

 

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 71 de amenzi în valoare de 310.800 de lei.

 

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 

 • Bacău, 2.600 de lei- nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile de producţie şi în agregatele frigorifice;
 • Brăila, 12.600 de lei- spaţiul de depozitare cu zone neîntreţinute în condiţii de igienă, depozitare neconformă produse alimentare;
 • Cluj, 10.600 de lei- produse neconforme, igienă necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dâmboviţa, 53.400 de lei- manipulare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare alimente, lipsă trasabilitate, deficienţe igienă, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neîntreţinere spaţii şi instalaţii;
 • Dolj, 17.200 de lei- etichetare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare;
 • Gorj, 3.600 de lei- manipularea alimentelor în timpul comercializării fără echipament de protecţie sanitară, nerespectarea condiţiilor de sectorizare la depozitarea produselor alimentare;
 • Harghita, 2.200 de lei- depozitare necorespunzătoare;
 • Ialomiţa, 9.000 de lei- manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, produse neconforme, etichetare necorespunzătoare;
 • Iaşi, 2.000 de lei- igienă necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
 • Ilfov, 34.000 de lei- nedemonstrarea trasabilităţii produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
 • Neamţ, 4.000 de lei- deficienţe privind întreţinerea pavimentului, comercializare în spaţii neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor fără respectarea cerinţelor de igienă;
 • Prahova, 54.000 de lei- depozitare necorespunzătoare;
 • Satu-Mare, 5.000 de lei- depozitare necorespunzătoare;
 • Sibiu, 100.000 de lei- igienă, depozitare, ambalare şi etichetare necorespunzătoare;
 • Vaslui, 600 de lei- depozitare necorespunzătoare;

 

În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise. De asemenea, s-au efectuat teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probele fiind transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

 

 

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară