Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală februarie 2018

13.03.2018

 

    Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – februarie 2018

În cursul lunii februarie, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.760 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 84 de amenzi contravenționale în valoare totală de 129.900 lei.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Arad, 6.000 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie şi a utilajelor; manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Argeş, 6.200 lei – utilajele şi ustensile neigienizate corespunzător; zona de recepţie marfă şi spaţiul de depozitare insuficient igienizat; funcţionarea fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bacău, 4.800 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de prelucrare; manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar-veterinar;
 • Bistriţa-Năsăud, 3.600 lei – lipsa echipamentului de protecţie pentru personal; pereţii şi plafoanele afectate de mucegai; ustensilele de lucru nu sunt igienizate; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Botoşani, 2.500 lei – neaplicarea procedurilor de bune practici de igienă;
 • Brăila, 600 lei – spaţiul de lucru neigienizat;
 • Bucureşti, 4.000 lei – spaţii de depozitare igienizate necorespunzător;
 • Buzău, 3.800 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsa contractului DDD;
 • Cluj, 1.200 lei – condiții igienico-sanitare necorespunzătoare;
 • Dâmboviţa, 22.800 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor; neanunţarea reînceperii activităţii; ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; desfăşurarea activității în afara spaţiului înregistrat;
 • Dolj, 9.000 lei – etichetarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Galaţi,000 lei – neasigurarea trasabilităţii produselor alimentare comercializate;
 • Gorj, 600 lei – condiții igienico-sanitare necorespunzătoare;
 • Hunedoara, 12.600 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de prelucrare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Ialomiţa, 2.400 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea utilajelor şi dotărilor din spațiile de prelucrare; nerespectarea normelor privind manipularea produselor alimentare; produse alimentare neconforme;
 • Ilfov, 2.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Mureş, 4.000 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; ambalajele produselor alimentare sunt deteriorate;
 • Olt, 12.000 lei – unitate neînregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; semifabricatele şi produsele finite nu sunt etichetate corespunzător; personalul nu poartă echipament de lucru complet şi curat;
 • Prahova, 7.800 lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Sibiu, 6.600 lei – condiții igienico-sanitare necorespunzătoare; depozitarea necorespunzătoare condiții igienico-sanitare necorespunzătoare; produse alimentare ieșite din termenul de valabilitate;
 • Timiş, 6.000 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producție și de depozitare;
 • Tulcea, 600 lei – depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime şi semifabricatelor;
 • Vaslui, 1.800 lei – neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare şi a utilajelor; lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Vâlcea, 3.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsa etichetare; neasigurarea trasabilității produselor alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare