Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală decembrie 2018

10.01.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

decembrie 2018

 

În cursul lunii decembrie 2018, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 8.138 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 120 de amenzi în cuantum de 416.900 de lei.

Neconformitățile constatate și sancționate au fost:

– Alba, 2.400 lei – echipament de lucru incomplet şi neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare;
– Arad, 7.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Bacău, 25.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare, prelucrare şi comercializare a produselor alimentare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare;
– Bihor, 10.000 lei – producerea şi comercializarea în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
– Bistriţa-Năsăud, 26.400 lei – nu se respectă criteriile de depozitare, nu este atestată starea de sănătate a personalului, manipularea produselor alimentare neambalate fără echipament de protecţie sanitară, lipsa înregistrărilor pentru igienizare şi dezinfecţie în spaţiul de procesare, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor în spaţiul de procesare, spaţiile de prelucrare şi de depozitare neîntreţinute, alimente necorespunzător ambalate şi etichetate;
– Botoşani, 15.600 lei – neîntreţinerea spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor, funcţionarea în spaţii neavizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Braşov, 2.000 lei – funcţionarea în spaţiu neautorizat sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
– Brăila, 14.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor şi echipamentelor de lucru, nerespectarea normelor privind manipularea şi depozitarea produselor alimentare;
– Bucureşti, 2.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare, prelucrare şi comercializare a produselor alimentare;
– Buzău, 1.800 lei – echipamentul de lucru pentru personal este incomplet, zone cu infiltraţii şi mucegai pe pereţi, lipsă spaţiului pentru produsele neconforme;
– Cluj, 28.300 lei – lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, mijloc auto fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Dâmboviţa, 37.600 lei – lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Dolj, 7.600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Gorj, 46.000 lei – comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, funcţionarea fără documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– Harghita, 7.600 lei – depozitarea și manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Hunedoara, 18.200 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Ialomiţa, 8.000 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind întreţinerea spaţiilor, utilajelor, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare, depozitare produse alimentare în curtea interioară a unităţii în vecinătatea zonei de depozitare deşeuri reciclabile;
– Iaşi, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Ilfov, 17.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor şi echipamentelor de lucru;
– Mures, 18.400 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Neamţ, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de depozitare;
– Olt, 20.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Prahova, 6.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de producţie şi depozitare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar-veterinar;
– Sibiu, 71.200 lei – etichetarea, ambalarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– Timiş, 4.600 lei – spaţiile de producţie şi depozitare neigenizate, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Tulcea, 1.200 lei – nu s-a putut face dovada igienizării instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
– Vâlcea, 1.200 lei – lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– Vrancea, 13.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, nerespectarea condiţiilor de igienă pentru utilajele şi ustensilele de lucru;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară