Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

11.04.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

martie 2019

 

 

În cursul lunii martie 2019, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 9.854 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate și prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

 

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 132 de amenzi în valoare de 479.200 de lei.

 

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 6.600 lei – depozitare necorespunzătoare, igenizare necorepunzătoare spaţiu lucru şi echipamente, comercializarea de produse alimentare în spaţii neprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalare şi etichetare necorepunzătoare;
 • Arad, 4.000 lei – igienă şi depozitare necorespunzătoare;
 • Argeş, 11.200 lei – spaţiu de producţie neigienizat şi neautorizat, produse alimentare depozitate direct pe paviment;
 • Bacău, 8.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi prelucrare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de igienă, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bihor, 10.000 lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bistriţa-Năsăud, 78.400 lei – lipsă sursă de apă caldă, lipsă echipament de protecţie sanitară, agregate frig neigienizate, nu există decontaminanţi, nu există înregistrări pentru parametrul temperatură, produsele dirijate către o firmă de neutralizare sunt produse comercializate sub o altă denumire decât cea originală, etichetare necorespunzătoare produse alimentare, produse alimentare modificate organoleptic, nu se respectă temperatura de depozitare la vitrina asistată, starea de igienă şi de întreţinere a echipamentelor şi a spaţiilor unităţii este necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare produse alimentare, nu sunt declaraţi alergenii;
 • Brăila, 2.000 lei – comercializarea produselor alimentare fără respectarea normelor de igienă;
 • Buzău, 3.600 lei – nefinalizări constructive spaţii, lipsă program de autocontrol, contract DDD, buletin de analiză apă şi produs finit, fişe de aptitudine personal, cursuri de igienă;
 • Cluj, 43.200 lei – depozitare direct pe pardoseală, ustensile de lucru murdare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare;
 • Covasna, 2.600 lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dâmboviţa, 30.600 lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje, produse ambalate şi neetichetate, neanunţarea începerii activităţii, nedemonstrarea trasabilităţii, depozitare necorespunzătoare alimente, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 25.000 lei – spaţii neîntreţinute, depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare;
 • Galaţi, 6.000 lei – depozitare necorespunzătoare produse alimentare, neefectuare acţiuni DDD şi monitorizare parametrii de microclimat ai aerului;
 • Gorj, 102.000 lei – neconformităţi privind întreţinerea spaţiilor, mucegai, neconformităţi de depozitare a produselor, aparatura frigorifică şi utilajele tehnologice (malaxoare, divizoare, dospitoare) nu sunt întreţinute corespunzător, nu există înregistrări şi monitorizări generate de procedurile HACCP, nu se derulează un program de autocontrol pentru testarea produselor finite proprii, nu există documente care să ateste efectuarea operaţiunilor DDD, manipularea neigienică, comercializare necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Harghita, 2.400 lei – depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare a alimentelor;
 • Ialomiţa, 18.200 lei – nu s-au înlocuit toate pânzele uzate ale predospitorului, una din benzile maşinii de modelat este uzată, nerespectarea normelor sanitar veterinare privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, vitrine, lăzi congelator neigienizate, produse neconforme neevacuate dintre cele conforme, lipsă soluţie preparată pentru igienizarea veselei de servire, recipientul destinat preparării soluţiei dezinfectante este neidentificat şi fără capac;
 • Iaşi, 2.000 lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Ilfov, 25.000 lei – depozitare necorespunzătoare produse alimentare, neîntreţinere spaţii;
 • Mehedinţi, 10.200 lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor de producţie, depozitare, anexe social-sanitare precum şi a utilajelor şi a echipamentelor de lucru folosite, nerespectarea normelor privind depozitarea produselor alimentare, depăşirea capacităţii de depozitare, lipsă etichetare;
 • Mureş, 1.200 lei – etichetare, manipulare necorespunzătoare;
 • Olt, 41.200 lei – lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea regulior de igienă, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor frigorifice;
 • Satu-Mare, 13.200 lei – întreţinere necorespunzătoare a ustensilelor şi utilajelor, depozitare şi etichetare necorespunzătoare;
 • Sibiu, 3.000 lei – întreţinere spaţii, depozitare şi igienă neconformă, ambalare şi etichetare neconformă;
 • Timiş, 20.200 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, echipament de lucru incomplet, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Tulcea, 1.200 lei – produse fără elemente de identificare vizibile, tavanul din sala de fabricaţie nu este întreţinut corespunzător;
 • Vaslui, 4.600 lei – nerespectarea normelor de igienă la manipularea şi depozitarea produselor alimentare;
 • Vâlcea, 3.000 lei – neîntreţinere corespunzătoare spaţii, spaţii neigienizate, produse fără elemente complete de identificare;

 

În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise. De asemenea, s-au efectuat teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probele fiind transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

 

 

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară