Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimal – martie 2017

06.04.2017

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimal martie 2017

 

 

În cursul lunii martie 2017, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 10.231 controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 102 de amenzi contravenționale în valoare totală de 201.620 lei și au fost acordate 133 avertismente pentru deficiențe minore.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Arad, 2.500 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie, operatorul nu deţine sisteme de stabilire a indentităţii sau proceduri standardizate care să permită stocarea informaţilor referitoare la asigurarea trasabilităţii OMG;
 • Argeş, 5.200 lei – materiile prime şi semifabricate depozitate fără a respecta principiul compatibilităţii produselor, nu este respectată destinaţia spaţiilor, igienă necorespunzătoare în spaţiul de producţie, sifoanele din pardoseală colmatate;
 • Bacău, 3.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare; comercializarea produselor alimentare în condiţii de igienă necorespunzătoare;
 • Bistriţa-Năsăud, 1.800 lei – pereţi şi plafoane neigienizate, spaţii neidentificate, lipsă carnete de sănătate, echipament de protecţie murdar, lipsă termometru, lipsă dezinfectanţi, echipamente de protecţie incomplete;
 • Botoşani, 600 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Braşov, 720 lei – neconcordanţă privind documentele prezentate în timpul controlului oficial;
 • Bucureşti, 2.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
 • Brăila, 2.000 lei – lipsă trasabilitate;
 • Buzău, 43.000 lei – refuzul de a permite accesul inspectorilor sanitar-veterinari în unitate, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Caraş-Severin, 2.000 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie;
 • Cluj, 16.400 lei – asigurarea necorespunzătoare a trasabilității produselor alimentare, igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie, funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Constanţa, 2.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
 • Dâmboviţa, 19.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, manipulare necorespunzătoare a materiilor prime şi semifabricate; neîntreţinerea spaţiilor şi instalaţiilor; etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare; funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 4.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Giurgiu, 12.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Gorj, 3.000 lei – prepararea produselor de patiserie fără instrucţiuni de dozaj a amelioratorului folosit sau de reţeta de fabricaţie, alimente congelate fără etichetă, manipularea neigienică a produselor alimentare, neefectuarea analizelor medicale obligatorii de către unii angajaţi, funcţionarea în spaţiu neînregistrat sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, personalul angajat nu utilizează echipament de protecţie sanitară;
 • Hunedoara, 5.000 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Ialomiţa, 2.400 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind manipularea produselor alimentare;
 • Ilfov, 8.000 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Maramureş, 2.000 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie;
 • Mureş, 18.400 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie; depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare; etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare; manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Olt, 12.000 lei – lipsa trasabilității produselor alimentare;
 • Sălaj, 1.000 lei – igiena necorespunzătoare a unităţii, depozitare necorespunzătoare a materiei prime şi a produsului finit;
 • Sibiu, 18.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Timiş, 2.600 lei – produse alimentare neetichetate, neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiilor de depozitare;
 • Tulcea, 600 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind etichetarea produeselor alimentare de origine nonanimală;
 • Vâlcea, 1.200 lei – trasabilitate necorespunzătoare;
 • Vrancea, 8.600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie, a utilajelor şi ustensilelor folosite, lipsa documentului de înregistrare pentru spaţiile în care se comercializează en gross; depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare