Conferința Punctului Focal EFSA în România: abordarea științifică a siguranței alimentare

                                                                                             16.10.2023

 

 

Informare de presă

Conferința Punctului Focal EFSA în România: abordarea științifică a siguranței alimentare

 

În perioada 11-12.10.2023 a avut loc la Bucureşti conferința organizată de Punctul Focal al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA) în România, cu titlul ”Contribuția comunității științifice la evaluarea riscurilor pe întreg lanțul alimentar”.

La eveniment a participat un reprezentant al Comisiei Europene precum și reprezentanţi din 22 de instituţii naţionale cum ar fi: universităţi, facultăţi, institute de cercetare și autorități competente cu responsabilități în domeniile siguranței alimentelor, sănătății și bunăstării animalelor și reprezentanți ai unor asociații de profil.

Conferința a avut scopul de a sprijini formarea de rețele științifice la nivel național, dezvoltarea colaborării dintre comunitatea științifică și factorii de decizie din domeniul siguranței alimentelor, precum și întărirea cooperării științifice cu EFSA și integrarea mediului științific național în cadrul celui european.

Printre temele de interes abordate la acest eveniment s-au numărat: informarea asupra tendințelor științifice abordate de EFSA și statele membre, promovarea oportunităţilor de colaborare cu EFSA, instrumente și metode moderne de evaluare a riscului, riscurile asociate alergiilor alimentare, noi provocări privind siguranța alimentelor, sănătatea animală, biosecuritatea și rezistența antimicrobiană. De asemenea, evenimentul a inclus o sesiune de postere cu teme diverse din domeniile siguranței alimentelor, sănătății și bunăstării animalelor.

Conferința a creat cadrul necesar pentru interacțiunea dintre oamenii de știință, cadre didactice și manageri de risc din România, în vederea dezvoltării unor abordări comune pe domeniile de responsabilitate ale EFSA și încurajării participării experților români la activităţile EFSA.

Mai multe informaţii cu privire la modul în care este posibilă interacţiunea cu EFSA și Punctul Focal se pot regăsi la:  http://www.efsa.europa.eu.

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară