Caz de bluetongue într-o exploatație nonprofesională din județul Vâlcea

10.09.2020

 

Informare de presă

Caz de bluetongue într-o exploatație nonprofesională din județul Vâlcea

 

În data de 03.09.2020 a fost declarat un focar de boala limbii albastre (bluetongue) ca urmare a confirmării unui caz singular de infecție cu virusul bluetongue la o ovină (mascul) dintr-o exploatație nonprofesională din localitatea Turcești, comuna Mateești, județul Vâlcea.

Focarul a fost notificat la organismele internaționale (ADNS și OIE), iar în exploatația în cauză au fost impuse restricții privind circulația animalelor, precum și toate măsurile specifice privind controlul bolii.

De asemenea, în jurul focarului a fost stabilită o zonă de 20 km numită zonă de control, în care se aplică măsurile prevăzute de Directiva 2000/75/CE a Consiliului și de Regulamentul CE 1266/2007 al Comisiei. Dintre acestea menționăm:

– identificarea tuturor exploataţiilor de rumegătoare din zona de control şi efectuarea unui recensământ al animalelor domestice receptive (rumegătoare); evaluarea numărului şi arealurilor de viaţă a rumegătoarelor sălbatice receptive din zona de control delimitată;

– inspecţia clinică a animalelor receptive în vederea identificării oricăror semne de infecție;

– informarea/conștientizarea deţinătorilor de animale despre evoluţia bolii și observarea permanentă a rumegătoarelor pe care le deţin şi obligativitatea anunţării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor medicului veterinar de liberă practică împuternicit ori medicului veterinar oficial şi adresarea de recomandări privind curăţarea şi îndepărtarea gunoiului de grajd de lângă adăposturi, tratamentul rumegătoarelor cu substanţe insecticide sau insectifuge pentru a preveni infectarea cu virusul bluetongue, curăţirea mecanică a adăposturilor şi efectuarea de dezinsecţii;

– monitorizarea serologică a efectivelor de rumegătoare, prin teste de laborator efectuate pe probe prelevate de la animalele santinelă;

– monitorizarea populațiilor de vectori care pot transmite virusul bluetongue;

– interzicerea ieșirii rumegătoarelor din zona de control; acestea pot fi expediate în afara zonei de control, în anumite condiții, numai pentru tăiere imediată.

Măsurile se mențin până la stingerea focarului care se efectuează după 14 zile de la data debutului perioadei libere de vectori.

Menționăm că în zona de control nu există exploatații comerciale de rumegătoare.

În România, această infecție a mai evoluat și în perioada 2014-2015, fiind identificat același serotip viral, respectiv serotipul 4.

În restul teritoriului țării nu au fost impuse măsuri de restricție suplimentare generate de acest caz.

 

 

Serviciul Comunicare și Logistica Documentară