Bilanțul “Comandamentului Sezon Estival 2021”

31.08.2021

 

Informare de presă

Bilanțul “Comandamentului Sezon Estival 2021”

Al doilea an consecutiv fără toxiinfecții alimentare

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a încheiat activitatea Comandamentului Sezon Estival 2021, în cadrul unei ședințe care a avut loc la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța, vineri, 27 august.

La eveniment au participat președintele ANSVSA, dr. Robert Chioveanu, oficiali din cadrul ANSVSA, Directorul executiv al DSVSA Constanța, dr. Ionuț Iusco și medici inspectori sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor, care au activat în cadrul comandamentului.

Activitatea Comandamentului Sezon Estival 2021 s-a desfășurat în perioada 17.07-28.08.2021, timp în care au activat 21 de echipe de control constituite din medici veterinari din cadrul DSVSA Constanța și delegați din cadrul altor DSVSA județene. Repartizarea echipelor pe fiecare stațiune turistică în parte s-a realizat în raport cu numărul unităților de alimentație publică și comercializare a alimentelor înregistrate sanitar veterinar, astfel încât la finalul acțiunii să fie inspectate toate aceste unități cel puțin odată.

Ca urmare a activității echipelor de control din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2021, nu au fost înregistrate episoade de toxiinfecții alimentare care să pună în pericol sănătatea și viața publică.

În cele 6 săptămâni cât a activat Comandamentul Sezon Estival 2021, echipele de medici veterinari constituite au verificat 1.284 de unități localizate în cele şapte zone de interes turistic: Năvodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie Nord și Sud, Costineşti şi Mangalia – Vama Veche.

Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor, au fost aplicate 225 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.877.200 lei.

Din punct de vedere al prioritizării controalelor, primele unități ce au fost inspectate au fost reprezentate de blocurile alimentare din incinta taberelor scolare, respectiv a cantinelor sau restaurantelor unde se prepară sau servesc mâncăruri gătite grupurilor de copii/școlari.

Au urmat controale focalizate la nivelul unităților de alimentație publică și comercializare a alimentelor care în anul precedent au avut neconformități structurale, au fost sancționate contravențional, au avut activitatea suspendată sau închisă, sau a fost aplicată măsura reținerii oficiale sau confiscării unor produse alimentare.

În timpul controalelor la nivelul unităților de alimentație publică, o atenție deosebită a fost acordată personalului angajat pe funcția de bucătar sau ajutor de bucătar, care trebuia să poarte un echipament curat de culoare deschisă, să dețină cunoștințele necesare de igienă alimentară corespunzător funcției desfășurate și să fie capabil să descrie activitățile ce se desfășoară la nivelul bucătăriei.

Cu ocazia acestor controale, s-a identificat într-un procent de 12% unități de alimentație publică care au fost remodernizate, dotate cu echipamente corespunzătoare care sunt într-o stare foarte bună de întreținere și igienă, la nivelul cărora nu au fost constatate neconformități. Aceasta se datorează într-o marea măsură și serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor care au consiliat și au reușit să determine operatorii să înțeleagă că fără a se conforma regulilor de igienă nu au succes și nu pot rezista pe piață.

De asemenea, s-a remarcat aproape o triplare a numărului de restaurante cu specific pescăresc, de la 11 în anul 2016 până la 31 în anul 2021, obiective unde se prepară și servesc produse din pescuit, scoici, rapane etc, capturate direct din Marea Neagră, aceste restaurante fiind din ce în ce mai mult frecventate de turiști.

Această creștere se datorează și faptului că, în anul 2020, apele Mării Negre aparținând teritoriului românesc au fost clasificate în clasa A, aspect care a permis recoltarea pentru consum uman a moluștelor bivalva vii (midii, vongole, rapane) din aceste ape clasificate, ceea ce a determinat apariția unui nou sector în activitatea de pescuit.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost cele cu privire la, vezi graficul de mai jos:

De asemenea, au fost emise 3 avertismente, 2 Ordonanțe de interzicere a activității și 2 Ordonanţe de suspendare temporară a activităţii a unor unități de alimentație publică.

În această perioadă, au fost dispuse măsuri de reținere oficială/confiscare pentru o cantitate de 133,08 kg produse de origine animală, din care 31,37 kg fructe de mare,16,6 kg peste, 14,26 kg carne, 70,85 alte produse alimentare de origine animala, care nu se încadrau în parametrii de calitate și siguranță stabiliți de legislația în vigoare, fiind retrase de la comercializare și dirijate spre neutralizare.

Au fost recepționate și soluționate un număr de 12 apeluri prin Call Center, la numărul de telefon (0786.577.007) pus la dispoziția consumatorului de către DSVSA Constanța.

Toate aceste sesizări au fost preluate și verificate în regim de urgență fiind confirmate în urma controlului 6 sesizări, legate de condițiile de preparare și servire a produselor alimentare – produse alterate, produse care conțineau corpuri străine, igienă necorespunzătoare la nivelul unităților de alimentație publică de pe litoral. Restul sesizărilor au făcut obiectul investigațiilor a 6 unități de comercializare a alimentelor din municipiul Constanța.

Cu ocazia inspecțiilor realizate la nivelul unităților de alimentație publică și de comercializare a alimentelor, medicii veterinari oficiali au recoltat 103 probe reprezentative din loturile de alimente în vederea realizării analizelor de laborator pentru determinarea paramentrilor de calitate și siguranță.

Concluziile desprinse la finalul activității Comandamentului Sezon Estival 2021 au relevat:

  • Unitățile de alimentație publică care desfășoară activitate sezonieră pe litoralul românesc în spații închiriate pe perioade scurte (unu sau doi ani) sunt cele la care echipele de inspectori au idenitificat cele mai multe probleme legate de structură și de întreținere a spațiilor și facilităților, deoarece operatorii nu doresc să facă investiții majore în locații care nu le aparțin.
  • Principala problemă cu care se confruntă unitățile de alimentație publică este reprezentantă de lipsa unui personal calificat (bucătar sau ajutor de bucătar) care să dețină pe lângă cunoștințele legate de prepararea alimentelor și cunoștințe minime de igienă alimentară, care să fie responsabili cu întreaga activitate de preparare a alimentelor, la nivelul blocului alimentar sau bucătăriei.
  • Fluctuațiile frecvente de personal necalificat, nu fac altceva decât să crească riscurile de contaminare a alimentelor prin manipularea neigienică a materiilor prime și a produselor finite, chiar și la nivelul bucătariilor sau blocurilor alimentare care sunt conforme structural și sunt dotate corespunzător din punct de vedere al echipamentelor necesare.
  • Aproximativ 25% dintre unitățile de alimentație publică ce desfășoară activitate sezonieră pe litoralul românesc în spații închiriate, își schimbă an de an locația, fără anunțarea DSVSA Constanța, aspect care determină un efort suplimentar din partea echipelor de control pentru identificarea acestora în vederea reevaluării condițiilor de funcționare în noua locație și preschimbării documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor deținut anterior.
  • Se constată o creștere semnificativă a numărului tonetelor, rulotelor, standurilor etc. la nivelul unor zone din Navodari, Eforie Nord Alee, plaja până în Hotel Belona, Costinești Centru și Sud, etc, unde autoritățile locale nu au întreprins acțiuni de modernizare și reamenajare a spaților publice, respectiv refacerea sau lărgirea drumurilor și troturarelor, sau a altor căi de acces.
  • Sesizările legate de îmbolnăvirea unor persoane sau copii, ca urmare a consumului de alimente de la nivelul unităților de alimentație publică înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, au fost infirmate, cauzele îmbolnăvirilor având legătură directă cu contaminarea din punct de vedere microbiologic a apei din Marea Neagră la nivelul locurilor de plajă, datorită unui număr insuficient de toalete, dușuri și spălatoare de mâini, raportate la numărul de turiști.
  • A crescut considerabil numărul unităților de alimentație publică de la nivelul Deltei Dunării și zonei de litoral aparținând județului Tulcea, precum și numărul turiștilor care frecventează aceste zone în perioada sezonului estival, aspect care va fi luat în considerare la organizarea Comandamentul Sezon Estival din anul 2022.
  • Se remarcă o tendință de creștere continuă a consumului de pește și produse din pescuit inclusiv a fructelor de mare (midii, rapane, vongole), aspect care va fi luat în considerare în realizarea analizei de risc pentru anul 2022, având în vedere perisabilitatea cărnii de pește sau a fructelor de mare.

ANSVSA supraveghează în permanență operatorii din industria alimentară, prin derularea activităţilor specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure, contribuind la protejarea sănătăţii publice și implicit, la desfășurarea unui turism sigur.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară