Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – reglementări pentru a facilita adopția câinilor fără stăpân

18.02.2021

 

Informare de presă

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – reglementări pentru a facilita adopția câinilor fără stăpân

Prin publicarea în Monitorul Oficial, în data de 8 februarie, a Hotărârii Guvernului nr. 20/2021 pentru modificara şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013.în Monitorul Oficial al României se reglementează posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul protecţiei animalelor să poată prelua lunar un număr de 20 de câini din adăposturile publice.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a iniţiat în luna iulie 2020 un proiect de modificare și completare Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013.

Decizia a fost luată, atât pentru a facilita procesul de adopției al câinilor fără stăpân și a sprijini asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul protecţiei animalelor în acest sens, dar și pentru a degreva consiliile locale de costurile pe care le implică organizarea de adăposturi publice și de îngrijire a câinilor.

La momentul actual pe teritoriul României funcţionează un număr de 171 de adăposturi înregistrate sanitar veterinar, dintre acestea mai puţin de 50% fiind adăposturi publice (aparţinând consiliilor locale) care derulează efectiv activităţi de gestionare a câinilor fără stăpân, în condiţiile în care, în prezent, există peste 2.600 de localităţi care au statutul de comună și nu dispun de suportul financiar necesar organizării unor adăposturi.

Pentru unităţile administrative locale cu număr mic de locuitori este extem de dificil de suportat investiţia în ceea ce priveşte susţinerea financiară a unui adăpost de câini fără stăpân, respectiv, construcţia, hrana animalelor, plata salariilor personalului și costul asistenţei sanitar-veterinare.

În cursul anului trecut, ANSVSA a primit numeroase solicitări din partea unor consilii locale, preponderent oraşe sau comune, prin care s-a solicitat întervenţia instituției pentru modificare și completarea cadrului legal existent care reglementa gestionarea populaţiei de câini fără stăpân.

Pentru elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013, s-a organizat și o dezbatere publică (în data de 17 decembrie a anului trecut) la care au participat reprezentanții mai multor asociaţii şi fundaţii care activează în domeniul protecţiei animalelor.

De asemenea, prin acest act normativ s-a reglementat și posibilitatea ca serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, aparţinând consiliilor locale, să poată interveni şi prin capturarea câinilor din alte localităţi aflate pe raza întregului judeţ, nu doar a localităţilor din vecinătate; ulterior, câinii fără stăpân capturaţi urmând să fie cazaţi în adăposturile pe care acestea le gestionează.

Subliniem faptul că, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în favoarea implicării active a asociaţiilor şi fundaţiilor, apreciind că: ”gestionarea câinilor fără stăpân nu ţine numai de autorităţile publice centrale sau locale, ci şi de societatea civilă, ceea ce în sistemul normativ intern echivalează cu obligarea asociaţiilor ce au ca obiect de activitate protecţia animalelor să contribuie în mod efectiv, inclusiv material, şi nu numai declarativ”.

ANSVSA a demarat controale care vizează condițiile de funcționare a adăposturilor publice pentru câini pentru stăpân existente și respectarea  normelor de protecție și bunăstare a animalelor. Pentru viitor, se are în vedere ca aceste acțiuni să se realizeze în colaborare cu reprezentanți ai Poliției Animalelor, iar neregulile constate să fie sancționate, în funcție de gravitate, de către cele două instituții, în conformitate cu prevederile legale.

ANSVSA are scopul de a se realiza o cât mai bună gestionare a câinilor fără stăpân, cu respectarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor iar, prin demersurile întreprinse vine și în întâmpinarea dorinței tuturor iubitorilor de animale ca acestea să fie adoptate în număr cât mai mare și să fie îngrijite, în cele mai bune condiții.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară