ANSVSA – noua strategie de creștere a performanțelor și eficientizare a activității

05.04.2022

 

Informare de presă

ANSVSA – noua strategie de creștere a performanțelor și eficientizare a activității

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în contextul creșterii gradului de protecție a sănătății consumatorilor și acela de a contribui la securitatea alimentară a populaţiei, are ca prioritate elaborarea unei strategii multianuale, care să asigure, prin elaborarea de programe, o eficientizare a activităţilor, într-un cadru coordonat.

În acest sens, a fost demarată elaborarea unei asemenea strategii, care se realizează prin revizuirea şi actualizarea Strategiei de creştere a performanţelor şi eficientizare a activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA, care include măsuri de implementare a recomandărilor formulate prin raportul de audit cu tema „Performanța activităților din domeniul sănătății și bunăstării animalelor, a hranei pentru animale, a siguranței alimentelor, precum și a activităților de control oficial” pentru perioada 2015 – 2020, desfăşurat de Curtea de Conturi a României în anul 2021.

Strategia va include printre altele:

  • Eficientizarea activităţii de planificare strategică şi implementarea în teritoriu a programelor strategice atât în domeniul sănătății animalelor, cât și în cel al igienei și sănătății publice;
  • Prioritatea pentru serviciile sanitare veterinare din România o reprezintă declararea indemnității pentru bolile majore (ex. Pesta porcină africană, gripa aviară), precum și siguranța alimentelor;
  • Consolidarea continuă a capacității și a dezvoltării instituționale la nivel central și teritorial;
  • Digitalizarea activităților specifice atât la nivel central, cât și teritorial;
  • Utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice și atragerea de fonduri europene, prioritar fiind domeniile de activitate, acolo unde, în prezent, se înregistrează deficiențe. Creșterea capacității de reacție și capacităților analitice de la nivel județean este o prioritate;
  • Îmbunătățirea modului de colaborare interinstituțională în domeniul siguranței alimentelor și al controlului oficial, atât la nivel central, cât și județean și, în special, cu acele instituții cu rol în combaterea bolilor.

Strategia de finanțare, așa cum aceasta a mai fost deja explicitată în comunicatele anterioare, va include atât programul de supraveghere a bolilor la animale – prin achiziția de linii ELISA (pentru stabilirea unui diagnostic în cazul unor boli la animale precum leucoza bovină, bluetongue, EST, bruceloza, pesta porcina clasică, pesta porcina africană etc.), autoclave și hote (utilizate pentru sterilizarea, respectiv decontaminarea materialelor de laborator), cât și programul de supraveghere în domeniul produselor medicinal veterinare.

Ca urmare a solicitărilor din teritoriu, s-a decis ca aceste echipamente să fie achiziționate pentru 24 de județe (Arad, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Hunedoara, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Sibiu, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea).

Una dintre acțiunile întreprinse deja de ANSVSA este investirea a peste 5 milioane de euro în scopul achiziționării unor echipamente menite să mărească capacitatea analitică, în privința determinării reziduurilor de pesticide din probe de produse alimentare de origine nonanimală (fructe și legume), prelevate în cadrul controalelor oficiale.

Astfel, se vor dezvolta și implementa metode de analiză specifice determinării reziduurilor de pesticide din produse alimentare, prin investiții atât în cadrul Institului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV), cât și la nivelul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din Constanța,  Suceava, București, Olt și Ialomița.

Scopul este de a consolida capacitatea analitică actuală, prin reducerea timpului de eliberare a buletinelor de analiză la 24 de ore, ceea ce va conduce la creșterea vitezei de reacție a serviciilor veterinare și, implicit, a gradului de protecție a sănătății consumatorilor.

Această strategie se elaborează în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele pe plan european şi internaţional, bazându-se pe evaluarea, managementul şi comunicarea riscului, pentru realizarea obiectivelor specifice de reglementare și control ale ANSVSA.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară