Activități de control în unitățile din industria agroalimentară decembrie 2016

04.01.2017

Informare de presă

Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară
decembrie 2016

 

În cursul lunii decembrie 2016 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, depozitarea de seminţe, legume şi fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 8.010 controale, în urma cărora au fost acordate 118 de amenzi în valoare de 197.120 de lei.

Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:

– nerespectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, spaţii, echipamente, infiltraţii, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, acţiuni DDD, paleţi, becuri, plase protecţie, chiuvete, recipienţi deşeuri);
– documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP);
– etichetare, buletine analiză şi ambalare;
– documente şi trasabilitate;
– personalul – lipsă fişe de aptitudini, echipament de protecţie, stare de sănătate neatestată, instruiri;
– lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– mijloace auto neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:

– Arad, 6.000 lei – întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare, producţie şi comercializare, materile prime erau depozitate pe jos în spaţiul de producţie;
– Argeş, 2.000 lei – produse alimentare expuse la comercializare etichetate necorespunzător;
– Bacău, 2.400 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate şi fără respectarea condiţiilor de igienă;
– Bistriţa-Năsăud, 16.600 lei – echipament de lucru incomplet, nu este atestată starea de sănătate a personalului, nu au fost prelevate probe şi efectuate analize pentru apă potabilă, teste de sanitaţie şi produs finit, depozitare direct pe paviment, materii prime depozitate împreuna cu produsele finite, nu se înregistrează parametrii de temperatură şi umiditate relativă a aerului, chiuvetă neracordată, lipsă dezinfectanţi, depozitare pe paviment, ambalaje deteriorate, etichete nelizibile, lipsă înregistrări parametru temperatură, acţiuni dezinsecţie-deratizare, desfăşurare de alte activităţi decât cel pentru care are înregistrare sanitară veterinară, lipsa apa caldă, lipsă dezinfectanţi, stare de igienă necorespunzătoare, agregate frigorifice neigienizate, recipient colectare deşeuri necorespunzător, echipament incomplet, spaţii neidentificate, incompatibilitate la depozitare, spaţii neîntreţinute, chiuvete nedotate cu mijloace igienice de spălare şi uscare a mâinilor;
– Braşov, 600 lei – etichetare incompletă;
– Brăila, 2.000 lei – depozitare necorespunzătoare;
– Bucureşti, 4.000 lei – manipularea produselor alimentare în mod necorespunzător, ambalarea necorespunzătoare;
– Buzău, 600 lei – manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
– Călăraşi, 7.720 lei – nerespectarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind manipularea produselor alimentare şi întreţinerea spaţiilor de valorificare şi de depozitare a produselor alimentare, nerespectarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind întreţinerea spaţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, mijloc transport auto neigienizat corespunzător;
– Cluj, 18.600 lei – etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor unităţii, desfăşurare de activităţi neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, desfăşurare de activităţi în spaţii amenajate necorespunzător;
– Constanţa, 4.000 lei – depozitare necorespunzătoare materii prime şi ingrediente, neîntreţinere în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiului de prelucrare, depozitare, a utilajelor şi ustensilelor;
– Dâmboviţa, 14.500 lei – neîntreţinere spaţii, ustensile, depozitare necorespunzătoare materie prima, lipsă apă caldă, lipsă fişă aptitudini, etichetare necorespunzătoare, neaplicarea procedurilor de retragere produse neconforme, manipulare neigienică produse;
– Dolj, 21.800 lei – lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, manipulare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare;
– Giurgiu, 3.200 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, depozitare necorespunzătoare;
– Gorj, 6.800 lei – manipularea neigienică a produselor de patiserie, din cauza suprapunerii activităţi de servire şi modelare a semifabricatelor, alimente depozitate direct pe paviment, aparatura frigorifică neigienizată, strat gros de gheaţă, nu există termometre şi nici grafice de temperatură, lipsă echipament de protecţie la personalul angajat, produse direct pe paviment, etichetare, coş deşeuri fără capac, amplasat în vecinătatea veselei folosite pe flux;
– Ialomiţa, 1.200 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Ilfov, 2.000 lei – etichetare necorespunzătoare;
– Mureş, 5.600 lei – depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare, lipsă proceduri siguranţa alimentelor;
– Olt, 9.000 lei – condiţii necorespunzătoare de igienă, depozitare necorespunzătoare, activitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
– Prahova, 55.400 lei – neîntreţinere spaţii, valorificare produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit, etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar;
– Sălaj, 600 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Sibiu, 2.000 lei – etichetare necorespunzătoare;
– Timiş, 600 lei – depozitarea necorespunzătoare a alimentelor;
– Tulcea, 3.700 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile de producţie, de depozitare şi comercializare, cât şi a ustensilelor folosit, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Vaslui, 1.800 lei – manipulare necorespunzătoare, neîntreţinerea spaţiilor de lucru;
– Vâlcea, 600 lei – manipulare necorespunzătoare produse alimentare;
– Vrancea, 3.800 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor alimentare, lipsa condiţiilor corespunzătoare de depozitare, lipsa condiţiilor privind manipularea igienică a produselor alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă şi probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare