Acțiune de control a ANSVSA în sectorul avicol ca urmare a evoluției gripei aviare la nivel internațional

03.02.2021

 

 

Informare de presă

Acțiune de control a ANSVSA în sectorul avicol ca urmare a evoluției gripei aviare la nivel internațional

 

În intervalul 18-22.01.2021, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti au efectuat controale oficiale la nivelul unităţilor de destinaţie (centre de ambalare ouă, unităţi de depozitare ouă, carne de pasăre, unităţi de procesare ouă, unităţi de procesare carne de pasăre, unităţi de tranşare carne de pasăre, unităţi de reambalare), pentru a verifica modul în care sunt respectate condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către operatorii din sectorul alimentar. Normele supuse verificării se referă la producerea, ambalarea, transportul, depozitarea şi comercializarea cărnii de pasăre şi a ouălor provenite din comerţul intracomunitar şi import, precum şi de la unităţi din România.

În perioada menționată  au fost efectuate la nivel naţional un număr de 168 de controale oficiale, după cum urmează:

– 23 de centre de ambalare ouă ;

– 67 de unităţi de depozitare ouă, carne de pasăre;

– 2 unităţi de procesare ouă;

– 12 unităţi de procesare carne de pasăre;

– 4 unităţi de tranşare carne de pasăre;

– 2 unităţi de reambalare ;

– 58 de unităţi înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care au recepţionat carne de pasăre, ouă de la unităţi autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, provenite din schimburi intracomunitare/import (15 depozite alimentare, 8 supermarketuri, 30 de magazine alimentare, 4 carmangerii, o măcelărie).

Cu ocazia acestor controale oficiale au fost identificate deficienţe care nu au impus aplicarea de măsuri în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, după cum urmează:

– depozitul de produse finite igienizat necorespunzator şi burduful din zona de livrare parţial desprins la un centru de ambalare ouă (județul Călăraşi);

– registrul privind evidența intrărilor de produse din UE şi ţări terţe nu este completat la zi, contractul expirat cu unitatea specializată de neutralizare SNCU la un depozit frigorific (județul Hunedoara);

– nu sunt păstrate toate evidenţele cu privire la monitorizarea temperaturilor în timpul transportului la un depozit frigorific (județul Hunedoara);

– sterilizator care nu funcţiona în condiţii corespunzătoare, paviment parțial deteriorat în zona de recepţie materie primă, zona desinată tratamentului termic igienizată necorespunzător, la o unitate de procesare carne de pasăre (juderțul Călăraşi);

Din analizarea datelor transmise de către DSVSA judeţene și a municipiului București reiese faptul că pe teritoriul României au fost derulate schimburi intracomunitare cu carne de pasăre şi ouă, care au avut ca ţară de origine state membre ale Uniunii Europene (Austria, Polonia, Ungaria, Germania, Croaţia, Cehia, Bulgaria, Slovacia, Italia Olanda, Danemarca), precum şi din ţări terţe (Marea Britanie, Brazilia, Ucraina).

Precizăm faptul că acţiunea de intensificare a controalelor oficiale în sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel internațional a gripei aviare înalt patogene, se va desfășura pe tot parcursul anului curent.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară