15-09-2015 – Diagnosticarea “Bolii limbii albastre”(Bluetongue) în 10 exploataţii non-comerciale din judeţul Botoşani Măsurile întreprinse pentru limitarea difuzării bolii

15.09.2014
Informare de presă
Diagnosticarea “Bolii limbii albastre”(Bluetongue) în 10 exploataţii non-comerciale din judeţul Botoşani 
Măsurile întreprinse pentru limitarea difuzării bolii
În data de 04.09.2015, în România, au fost diagnosticată “Boala limbii albastre”(Bluetongue),  în judeţul Botoşani, în trei exploataţii din localitatea Boboluşti, în apropiere de râul Prut şi de graniţa cu Republica Moldova. Suspiciunea data din 24.08.2015 când, după examinarea unor bovine dintr-o gospodărie, medicul veterinar de libera practică a constatat leziuni bucale, mamare şi podale, semne clinice care pot fi atribuite bolii limbii albastre şi a prelevat probe de sânge de la acestea, probe care au fost trimise spre analiză laboratorului din cadrul DSVSA Botoșani.
În urma examenului serologic realizat, s-a constatat că probele sunt pozitive pentru Boala limbii albastre (Bluetongue).
Ulterior prelevării probelor, medicul veterinar a recoltat eșantioane şi din alte gospodării care dețin bovine deoarece prezentau semne clinice similare, cu intensităţi şi localizări diferite.
În data de 04.09.2015, o delegaţie formată din reprezentanţi ai ANSVSA şi ai Laboratorului Naţional de Referinţă s-a deplasat la DSVSA Botoşani pentru investigaţii suplimentare.
Conform procedurilor, ca urmare a suspiciunii Bolii limbii albastre, probele de sânge prelevate au fost expediate către Laboratorul Naţional de Referinţă, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA). Probele analizate în cadrul IDSA, în data de 04.09.2015, au confirmat prezenţa virusului Boala limbii albastre, iar în data de 07.09.2015, s-a identificat serotipul 4 care a circulat şi anul trecut pe teritoriul României.
În jurul focarelor s-a instituit o zonă de control de 20 km, fiind interzisă ieşirea rumegătoarelor cu excepţia animalelor destinate abatorizării.
Măsurile dispuse pentru controlul bolii sunt cele prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, respectiv Directiva CE 75/2000 a Consiliului de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine şi Regulamentul CE 1266/2007 al Comisiei referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce privește combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum și restricțiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta, cum ar fi:
-punerea sub supraveghere oficială a exploataţiilor infectate;
-impunerea de restricţii de mişcare;
-inventarul tuturor animalelor susceptibile;
-stabilirea zonelor de restricţie;
-examinări clinice în exploataţiile cu animale susceptibile;
-recomandări privind distrugerea biotopurilor favorabile pentru culicoizi şi aplicarea de tratamente cu insecticide;
-supravegherea animalelor prin teste serologice şi virusologice;
-supravegherea entomologică;
-controlul mişcărilor de rumegătoare în conformitate cu prevederile Reg. (CE) 1266/2007 şi ale legislaţiei naţionale.
Pe întreg teritoriul României se aplică un program de monitorizare serologică lunară, din luna aprilie până în luna noiembrie
Ulterior, au mai fost identificate şi alte animale infectate, până la această dată boala fiind confirmată la 10 bovine, în 4 focare, din aceeaşi localitate (Bobuleşti).
ANSVSA a notificat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene, dar şi Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală (OIE), despre prezenţa  virusului pe teritoriul României.
OIE anunță că Bluetongue (serotipul 8) a fost confirmată, în 11 septembrie 2015, la 27 de bovine și 6 ovine dintr-o fermă de 200 de ovine dar și 150 de bovine din Franța, țara unde virusul Bluetongue nu a mai fost depistat din 2010, iar în 10 septembrie 2015 au fost confirmate două cazuri de Bluetongue și la 2 bovine dintr-o fermă de 300 de capete din sudul Ungariei (Comitatul Tolna). Potrivit informării OIE, ultimul caz de Bluetongue în Ungaria a fost confirmat în ianuarie 2015.
Această boală nu afectează omul, dar produce pagube economice, datorită restricţiilor aplicate mişcării animalelor.
Boala limbii albastre este cauzată de un virus din genul Orbivirus, care este transmis prin înţepătura unor specii de insecte hematofage, din genul Culicoides şi nu prin contactul direct între animale. Boala afectează rumegătoarele domestice și sălbatice(de cele mai multe ori oi, dar și vite și capre) şi are caracter sezonier.
Mortalitatea este variabilă, în funcţie de situaţie, procentul de îmbolnăvire putând ajunge, uneori, la 100% din efectiv.
Din literatura de specialitate, reiese că o insectă hematofagă poate călători până la 1.5– 2 km/zi într-o zonă, iar în anumite condiţii meteorologice (vânturi predominante pe o anumită direcţie şi perioadă, în condiţii favorizante), insectele pot fi purtate la distanţe mult mai mari, ce pot atinge până la 200 de km/zi. În Europa, în momentul de faţă, se presupune că virusul circulă în mai multe zone din partea de sud a continentului, ca: Insulele Baleare, Sardinia, Sicilia, Corsica, în unele zone din Italia, Franţa și Ungaria.
Prevenirea bolii se face prin dezinsecţii periodice, pentru a distruge insectele hematofage care transmit boala.
Proprietarii de animale au obligaţia să anunţe imediat medicul veterinar de apariţia unor semne de boală la animale, a cazurilor de moarte suspectă sau despre tăierile de necesitate.
Având în vedere evoluţia Bolii Limbii Albastre pe teritoriul României, DSVSA judeţene au organizat întâlniri de informare şi instruire cu medicii veterinari oficiali, cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de bovine şi ovine, cu reprezentanţi ai firmelor de transport animale, cu privire la profilaxia generală care trebuie respectată pentru prevenirea introducerii virusului Bluetongue în zonele actualmente libere de boală şi a măsurilor de restricţie a circulaţiei animalelor, pentru judeţele unde evoluează boala.
Pentru informarea tuturor celor interesaţi asupra riscului pe care Bluetongue (Boala limbii albastre) îl prezintă, ANSVSA a postat pe pagina de web a instituţiei o analiză de risc, care poate fi consultată la adresa: https://www.ansvsa.ro/?pag=756
Serviciul Comunicare