06-08-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

06.08.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii iulie 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
In unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.300 controale, fiind acordate 128 avertismente precum şi 94 amenzi în cuantum de 112.300 lei.
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
– neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, acţiuni şi contract DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, chiuvetă, vestiar, raionare, pereţi, sifoane, materiale curăţenie, instalaţii apă, sursă apă caldă şi rece);
– neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP, lipsa HACCP);
– neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare);
– neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
– neconformităţi privind personalul (examene medicale, echipament protecţie)
– altele (înregistrare, comercializare).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
Alba, 2.400 lei- neanunţarea DSVSA Alba cu privire la retragerea de pe piaţă a unui aliment neconform, depozitarea în acelaşi spaţiu frigorific a legumelor împreună cu alte alimente;
Bacău, 5.200 lei- neînregistare unitate, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Bistriţa-Năsăud, 11.600 lei- echipament de protecţie sanitară incomplet, lipsă mijloace igienice de spălare-uscare mâini,  spaţii neîntreţinute corespunzător,  alimente  neetichetate corespunzător, ustensile neigienizate şi neîntreţinute corespunzător;
Braşov, 8.200 lei- depozitare necorespunzătoare, etichetare şi igienă necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, autocontrol, documente DDD, analize personal;
Buzău, 1.200 lei- depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, spaţii neigienizate corespunzător;
Caraş – Severin, 1.200 lei- depozitare necorespunzătoare;
Cluj, 27.600 lei- desfăşurare de activităţi fără a deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, asigurare necorespunzătoare a trasabilității produselor alimentare, întreținere necorespunzătoare a spațiilor unității;
Dâmboviţa, 14.300 lei- neîntreţinerea spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare, depozitare necorespunzătoare produse origine nonanimală, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Dolj, 10.000 lei- neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor, etichetare necorespunzătoare;
Galaţi, 2.000 lei- manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Gorj, 8.000 lei- nerespectarea condiţiilor recomandate de depozitare a margarinei vegetale preambalate, palet cu apă minerală, expus în afara spaţiului de desfacere a unităţii neprotejat de soare, produse alimentare preambalate nesectorizate fracţionate din ambalajele colective asezate direct pe paviment în spaţiul de depozitare a unităţii, nerespectarea vecinătăţilor, etichete deteriorate, manipularea necorespunzătoare a unor produse alimentare, înregistrarea necorespunzătoare a temperaturilor de păstrare a alimentelor în frigidere,  nu toţi angajaţii deţin echipament complet de protecţie sanitară;
Hunedoara, 3.800 lei- etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, necorectarea  neconformităţilor constatate în cadrul controlului anterior;
Ialomiţa, 600 lei- saci goi neevacuaţi şi produse neconforme neevacuate dintre cele conforme;
Ilfov, 2.600 lei- manipulare produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, acces personal în blocul operator fără echipament de lucru, igienă necorespunzătoare;
Maramureş, 1.000 lei- lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, amenajare vestiare, analize medicale, DDD;
Mureş, 2.400 lei- depozitare în condiţii necorespunzătoare, lipsă elemente de identificare, lipsă documente pentru materii prime;
Neamţ, 600 lei- neîntreţinerea spaţiului de depozitare;
Prahova, 4.600 lei- activitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
Sibiu, 2.600 lei- igienă necorespunzătoare;
Tulcea, 1.200 lei- lipsa igienei în spaţiile de lucru şi de depozitare;
Vrancea, 600 lei- spaţii neîntreţinute;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare