11-06-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

11.06.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii mai 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
In unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.812 controale, fiind acordate 84 avertismente precum şi 84 amenzi în cuantum de 173.200 lei.
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
– neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, paviment, program şi acţiuni DDD, ustensile, tavan, utilaje, autocontrol, copertină, rafturi, agregate frigorifice, manipulare, chiuvetă, vestiar, sistem apă caldă, capace);
– neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP, documentaţii HACCP);
– neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, produse expirate);
– neconformităţi documentare (documente, contracte servicii, trasabilitate)
– neconformităţi privind personalul (examene medicale, curs igienă, fişe aptitudini, echipament protecţie)
– altele (înregistrare, comercializare, neremediere deficienţe).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
Alba, 2.000 lei – punctul de lucru este înregistrat ca magazin alimentar, nu ca depozit;
Argeş, 600 lei – spaţiul de depozitare nu este igienizat corespunzător;
Bacău, 1.200 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare,  comercializarea produselor alimentare fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
Braşov, 12.000 lei – depozitare necorespunzătoare;
Brăila, 600 lei – spaţii depozitare neîntreţinute în condiţii de igienă;
Bucureşti, 49.000 lei – valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;
Buzău, 4.600 lei – spaţiu acces neigienizat corespunzător, lipsă autorizare sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Călăraşi, 600 lei – depozitare necorespunzătoare, fără respectarea criteriilor de temperatură;
Cluj, 35.000 lei – desfășurare de activități neînregistrate, condiții igienico sanitare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, asigurarea necorespunzătoare a trasabilității produselor alimentare;
Dâmboviţa, 16.200 lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje, etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, deficienţe de igienă, neîntreţinere spaţii frigorifice, lipsă înregistrare;
Dolj, 14.000 lei – depozitare necorespunzătoare, unităţi neînregistrate sanitar veterinar;
Galaţi, 2.000 lei – condiţii necorespunzătoare de igienă în spaţiul de depozitare;
Gorj, 4.400 lei – lipsa echipamentului complet de protecţie sanitară, amabalarea produselor de panificaţie în navete neigienizate, depozitare necorespunzătoare, lipsă diagramă mijloc transport, depăşiri ale temperaturilor de depozitare în spaţiile frigorifice şi pregătire, etichetare, echipament de protecţie incomplet;
Ialomiţa, 800 lei – utilaje insuficient igienizate, paviment cu zone rugoase;
Maramureş, 2.000 lei – spaţii comercializare, depozitare neigienizate, vestiare întreţinute necorespunzător;
Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor privind etichetarea produselor, nerespectarea programului de autocontrol, lipsa PV de execuţie lucrări DDD;
Mureş, 7.800 lei – depozitare necorespunzătoare, neasigurarea trasabilităţii, lipsă elemente de identificare,  etichetare/ ambalare  necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare;
Neamţ, 4.600 lei – lipsă document de înregistrare a activităţii, spaţii necorespunzătoare;
Sibiu, 5.200 lei – igienă, etichetare şi depozitare necorespunzătoare, lipsă probe;
Suceava, 600 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Timiş, 4.000 lei – etichete greu lizibile, nerespectarea condiţiilor de depozitare;
Tulcea, 2.400 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă privind spaţiile de depozitare, comercializare, cât şi a ustensilelor folosite;
Vaslui, 1.200 lei – neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare produse alimentare, lipsă acţiuni DDD;
Vâlcea, 600 lei – neîntreţinere corespunzătoare spaţii;
Vrancea, 1.200 lei – ambalare şi etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare