08-05-2015 – Rezultatele controalelor efectuate de către inspectorii ANSVSA în perioada premergătoare Zilei 1 Mai

08.05.2015
Rezultatele controalelor efectuate de către inspectorii ANSVSA, în perioada premergătoare Zilei 1 Mai

 

În perioada premergătoare Zilei de 1 Mai, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, a realizat controale oficiale la nivel naţional, în domeniul producerii, prelucrării, depozitării, transportului şi comercializării produselor alimentare.
Din centralizarea datelor furnizate de către Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, rezultă că, în intervalul 23 – 30 aprilie 2015, s-au efectuat 2.551 controale, fiind acordate 213 avertismente, 201 amenzi în cuantum de 294.140 lei, 3 Ordonanţe de suspendare a activităţii precum şi 4 Ordonanţe de interzicere a activităţii.
Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate amenzi în următoarele judeţe:
Alba –  47 unităţi verificate – 30.000 lei – eliberarea documentelor de certificarea calitătii fără buletine de analiză, nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, neanunţarea de către agentul economic asupra oricăror aspecte sau situaţii deosebite privind sănătatea publică, comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
Argeş – 35 de unităţi verificate – 4.200 lei – depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare de origine animală, neîntreţinerea spaţiilor şi a utilajelor;
Bucureşti – 147 de unităţi verificate – 6.000 lei – spatiu neînregistrat sanitar veterinar, vestiar neamenajat, utilaje neigienizate;
Bacău – 29 unităţi verificate – 5.600 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea cerinţelor de igienă, neîntreţinerea spaţiilor de lucru, a utilajelor şi ustensilelor, etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, raionarea necorespunzatoare a produselor alimentare, echipamentul de protecţie incomplet pentru personalul care manipulează produse alimentare;
Bihor – 39 unităţi verificate – 600 lei – etichetare necorespunzătoare, lipsa documentelor de conformitate, unitate neînregistrată sanitar veterinar;
Bistriţa Năsăud – 34 unităţi verificate – 6.200 lei – manipularea neigienică a produselor alimentare, lipsa monitorizării temperaturilor de refrigerare sau de congelare, agregate frigorifice neigienizate sau cu depuneri de gheaţă pe elementele de răcire, produse alimentare destinate comercializării care nu au ataşată eticheta din care să reiesă provenienţa sau data valabilităţii;
Braşov – 22 unităţi verificate – 6.200 lei – nerespectarea vecinătătii la depozitare, etichetare deficitară a produselor alimentare, lipsă înregistrare sanitară veterinară, igienă operatională a producţei deficitară, nerespectare program autocontrol, lipsă analize medicale şi instruire pentru personalul angajat;
Brăila – 96 unităţi verificate – 10.400 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare cu nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ambalarea şi etichetare necorespunzătoare, depozitarea produselor alimentare necorespunzatoare;
Botoşani – 84 unităţi verificate – 3.600 lei – neîntreţinerea spaţiilor de depozitare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neigienizate, ambalare şi etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Buzău –  82 unităţi verificate – 16.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor sanitare veterinare privind etichetarea produselor alimentare, fişele de aptitudini ale personalului lucrător nu sunt actualizate şi echipament de protecţie incomplet, manipularea produselor alimentare cu încalcarea normelor de igienă, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare, prelucrare, comercializare produse alimentare;
Cluj – 102 unităţi verificate – 14.720 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, trasabilitatea asigurată cu dificultate, deficienţe de igienă şi de întreţinere a spatiilor;
Caraş Severin – 33 unităţi verificate – 600 lei – spaţiu neaprobat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor,  manipulare şi depozitare necorespunzătoare, lipsa identificării spaţiilor;
Călăraşi – 47 unităţi verificate – 3.000 lei – depozitare necorespunzătoare, fără respectarea criteriilor de compatibilitate şi temperatură, analize medicale neactualizate ale personalului angajat, echipament de protecţie al personalului angajat incomplet, nu se monitorizează temperatura de păstrare a produselor alimentare perisabile;
Covasna – 123 unităţi verificate – 3.200 lei – deficienţe de manipulare a alimentelor prin nerespectarea normelor de igienă, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, deficienţe de trasabilitate, etichetare necorespunzatoare;
Dolj – 6 unităţi verificate – 600 lei – deficienţe privind etichetarea, manipularea necorespunzătore a  produselor alimentare, obiectiv neînregistrat sanitar veterinar;
Dâmboviţa – 14 unităţi verificate – 4.000 lei – condiţii de igienă necorespunzătoare, depozitare şi etichetare necorespunzătoare, neconcordanţă între documente şi cantităţi;
Galaţi – 64 unităţi verificate – 4.000 lei – spaţiile de depozitare şi preparare nu sunt întreţinute în mod corespunzator, utilajele şi ustensilele nu sunt igienizate corespunzator;
Giurgiu – 25 unităţi verificate – 6.000 lei – comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare;
Gorj – 50 unităţi verificate – 14.3200 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, produse alimentare alterate, improprii consumului uman,  nerspectarea regimului termic pentru produsele alimentare de origine animală manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, transportul produselor alimentare cu mijloace de transport neautorizate sanitar veterinar;
Hunedoara – 114 unităţi verificate – 3.600 lei – etichetare şi depozitare necorespunzătoare, graficele de temperatură incompleteă
Ialomiţa – 34 unităţi verificate – 4.400 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii  neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, manipularea produselor alimentare fără a se respecta normele privind siguranţa alimentară;
Ilfov – 27 unităţi verificate – 2.000 lei – implementarea parţială a procedurilor HACCP, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor din punct de vedere al igienei şi dotărilor;
Mehedinţi – 46 unităţi verificate – 5.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa etichetare, neîntreţinerea spaţiilor;
Maramureş – 30 unităţi verificate – 2.000 lei – program de autocontrol parţial implementat, depozitare şi etichetare necorespunzătoare;
Mureş – 88 unităţi verificate – 8.400 lei – depozitare necorepunzătoare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare, igienă necorespunzătoare, identificare necorespunzătoare;
Neamţ – 26 unităţi verificate – 1.200 lei – igienă necorespunzătoare, deficienţe în etichetarea produselor, lipsa acţiunilor DDD, deficienţe în monitorizarea temperaturilor;
Olt – 77 unităţi verificate – 2.600 lei – monitorizare necorespunzătoare a temperaturilor, nerespectarea programului de autocontrol, echipament de protecţie incomplet, analize medicale neefectuate,  întreţinere necorespunzătoare spaţii şi echipamente;
Prahova – 81 unităţi verificate – 8.000 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare, valorificare, ambalare şi etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Satu Mare – 38 unităţi verificate – 5.800 lei – nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întretinerea spaţiilor de depozitare,  ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;
Sibiu – 167 unităţi verificate – 16.400 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare cu nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, comercializarea produselor alimentare în spaţii neînregistrate sanitar veterinar;
Suceava – 40 unităţi verificate – 2.400 lei – deficienţe structurale, lipsă evidenţe acţiuni DDD, depozitare necorespunzătoare;
Tulcea – 22 unităţi verificate – 1.500 lei – depozitarea produselor de origine animală şi non-animală fără respectarea inscripţionării spaţiilor de depozitare, încetarea activităţii unui restaurant fără anunţarea DSVSA, depozitarea  produselor de origine animală fără documente de provenienţă;
Timiş – 118 unităţi verificate – 72.500 lei – depozitare şi manipulare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, întrerupere lanţ frig;
Vâlcea – 90 unităţi verificate – 8.200 lei – produse fără elemente de identificare, produse cu ambalaje deteriorate, nerespectarea condiţiilor de depozitare, igienizare necorespunzătoare a spaţiilor, nerespectare destinaţie spaţii din unitate;
Vrancea – 9 unităţi verificate – 600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare cu nerespectare normelor sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor;
Vaslui – 105 unităţi verificate – 1.200 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă program de autocontrol, echipament de protecţie incomplet, lipsa contract DDD.
De asemenea, în urma controalelor efectuate au fost confiscate, în vederea distrugerii: 303,2 kg de peşte şi produse din peşte, 99,27 kg produse lactate, 1881,9 kg de carne şi preparate din carne, 306 bucăţi ouă şi 20 kg produse de patiserie, produse improprii consumului.
Rugăm cetăţenii să sesizeze orice nereguli constatate în domeniul siguranţei alimentelor, la următorul numărul de telefon 0800-826-787, apelabil gratuit din orice reţea de telefonie.
Serviciul Comunicare