15-04-2015 – Controale ANSVSA la produse de origine nonanimală

15.04.2015

Informare de presă

 

În cursul lunii martie 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.

Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.888 controale, fiind acordate 125 avertismente precum şi 88 amenzi în cuantum de 224.200 lei.

Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:

 • Alba,200 lei – sub unii paleţi cu marfă este murdărie, produse alimentare expuse fără a fi protejate de razele solare, rafturile pe care sunt expuse vânzării legumele şi fructele neigienizate;
 • Argeş, 3.000 lei – neanunţarea începerii activităţii supuse controlului privind siguranţa alimentelor;
 • Bistriţa-Năsăud, 2.600 lei – personal cu echipament de protecţie incomplet, spaţii neîntreţinute corespunzător (paviment neigienizat, pereţi cu igrasie), grafice de temperatură necompletate la zi, lipsă program autocontrol;
 • Botoşani, 6.000 lei – produse alimentare cu termen de valabilitate şters, nelizibil, pâine depozitată necorespunzător, magazie supraaglomerată cu nerespectarea criteriilor de compatibilitate, lipsă substanţe dezinfectante;
 • Braşov,000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Brăila, 8.000 lei- funcţionare fără document de înregistrare, echipamente de lucru neîntreţinute igienic;
 • Bucureşti, 8.000 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor;
 • Buzău, 600 lei – lipsă program autocontrol 2015;
 • Călăraşi, 600 lei – comercializarea de produse alimentare în spaţii neaprobate şi fără respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Cluj,600 lei – condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare, nerespectarea prevederilor legale referitoare la notificarea autorităţii în caz de suspiciune neconformitate, desfăşurare de activităţi neînregistrate, produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit, produse alimentare neetichetate în limba română, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Constanţa, 600 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă înregistrări conform procedurilor preoperaţionale;
 • Dâmboviţa, 200 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor, ustensilelor şi a utilajelor, lipsă înregistrare sanitară veterinară;
 • Galaţi, 10.000 lei – lipsă etichetare produse, funcţionare în spaţii neautorizate, condiţii necorespunzătoare de igienă;
 • Gorj,200 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neînregistrate, depozitare necorespunzătoare, sectorizare neadecvată, valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat, manipularea necorespunzătoare a pâinii de către persoane neautorizate, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Hunedoara,600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă proceduri, neîntreţinerea igienică a spaţiilor;
 • Ialomiţa,200 lei – manipulare necorespunzătoare a materialelor auxiliare şi ambalaje, produse alimentare cu etichete parţial deteriorate, trasabilitate incompletă a produselor alimentare;
 • Iaşi, 40.000 lei – scoaterea produselor alimentare de sub sechestru oficial fără acordul DSVSA;
 • Ilfov, 11.000 lei – igienă necorespunzătoare, nedemonstrarea trasabilităţii;
 • Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de producţie şi de depozitare precum şi a echipamentelor de lucru folosite;
 • Mureş, 600 lei – depozitare necorespunzătoare;
 • Tulcea,000 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile de producţie, depozitare şi a utilajelor şi ustensilelor folosite, etichetare necorespunzătoare;
 • Vâlcea,600 lei – depozitare necorespunzătoare, neîntreţinere corespunzătoare spaţii;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare