30-03-2015 – Controalele tematice ale inspectorilor ANSVSA la produsele alimentare de origine animală şi non-animală

30.03.2015
Informare de presă
Controalele tematice ale inspectorilor ANSVSA la produsele alimentare de origine animală şi non-animală
În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor, vor intensifica acţiunile de control la unităţile care procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală animală şi non-animală.
Sunt vizate şi unităţi de fabricare a produselor de morărit şi panificaţie, a produselor de patiserie, depozite cu legume, fructe, seminţe şi conserve, unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice şi răcoritoare, precum şi unităţi de tip hipermarket, supermarket şi unităţi ‘Plafar’, care comercializează produse alimentare specifice perioadei postului.
Condiţii pentru sacrificarea  mieilor sau iezilor
• Legislaţia actuală prevede ca sacrificarea mieilor sau iezilor, cu excepţia celor sacrificaţi pentru consum în gospodărie, să se poată realiza numai în abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea ovinelor sau caprinelor, care dispun de echipamente şi facilităţi speciale pentru sacrificarea acestor animale, cu respectarea bunăstării animalelor, sau în centre de tăiere temporare care vor fi autorizate să funcţioneze pe o perioadă determinată, sub controlul medicului veterinar repartizat.
• Carnea şi organele de miel sunt admise pentru consumul public numai dacă sunt însoţite de un certificat de sănătate publică veterinară eliberat de abatorul unde au fost sacrificate animalele şi poartă marca de sănătate
Carnea de miel sau ied –  care provine din unităţi autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare va fi marcată cu o marcă de sănătate de formă ovală cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, având inscripţionate următoarele:
– în partea superioară „ROMÂNIA” cu majuscule sau codul ISO al ţării „RO”
– în centru numărul de autorizare acordat de ANSVSA
– în partea inferioară abrevierea: CE cu majuscule
Carnea de miel sau ied –  care provine din marcarea carnii de miel rezultate în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar se realizează cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană;
Spaţiile temporare pentru sacrificarea mieilor îşi vor desfăşura activitatea  pe o perioadă determinată ( 30 martie – 12 aprilie)
• Autorităţile locale (Consilii Locale, Primării) care vor să organizeze, în localităţile pe care le conduc, centre pentru sacrificarea mieilor, trebuie să se adreseze Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene.
• Spaţiile avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie amenjate corespunzător:
– locuri special amenajate pentru sacrificarea animalelor, separate fizic de cumpărători, pentru a nu le produce disconfort;
– spaţii special amenajate pentru cazarea animalelor şi cu posibilităţi de adăpare şi furajare a acestora;
– sistem de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă;
– facilităţi de colectare şi stocare în vederea dirijării la unităţi de ecarisare a sângelui şi subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea animalelor;
– facilităţi de colectare a materialelor cu risc specific, rezultate în urma sacrificărilor şi de dirijare a acestora la unităţi de incinerare.
Dirijarea subproduselor la unităţile de ecarisare intră în responsabilitatea primăriei sau administratorului locului de sacrificare, pentru care va prezenta medicului veterinar oficial confirmarea din partea unităţii de transformare.
• Carnea, provenită din sacrificările efectuate în locurile special amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor, va fi comercializată direct consumatorului final, imediat dupa sacrificare, examinare şi marcare.
Este interzisă organizarea de locuri speciale pentru sacrificarea mieilor sau iezilor în zonele în care au fost impuse restricţii pe motive de sănătate a animalelor.
Menţionări
• Sunt admise pentru sacrificare în vederea consumului public, numai animalele care sunt identificate conform legislaţiei în vigoare, pentru care se cunoaşte originea acestora, şi statutul de sănătate al fermei sau al exploatației.
• Starea de sănătate a mieilor şi faptul că provin din exploataţii unde nu evoluează boli infectocontagioase, trebuie certificată de către medicul veterinar.
• Animalele identificate, însoţite de certificatul de sănătate şi formularul de mişcare emise de către medicul veterinar, se transportă spre locul de sacrificare numai cu mijloace autorizate sau înregistrate sanitar veterinar.
Comercializarea produselor alimentare de origine animală şi non-animală 
Produsele destinate comercializării trebuie sã fie obţinute în condiţiile respectării normelor de sănătate şi igienã şi să fie comercializate numai în unităţi sau spaţii autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
Comercializarea produselor alimentare în pieţe agroalimentare, sau alte locuri amenajate şi autorizate, este permisă numai dacã acestea sunt însoţite de documentele oficiale prevăzute de legislaţia veterinarã.
Valorificarea ouălor
– Ouăle destinate comercializării se vor transporta numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar.
– Ouăle valorificate de către producătorii particulari vor fi examinate ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
– Sunt interzise pentru comercializare ouăle cu coaja crapată sau lovită, acestea vor fi retrase de la vânzare şi vor fi dirijate pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscare sau distrugere.
• Ouăle valorificate de către producătorii particulari vor fi examinate ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
• Sunt interzise pentru comercializare ouăle cu coaja crăpată sau lovită, acestea vor fi retrase de la vânzare şi vor fi dirijate pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscare sau distrugere.
Ouăle proaspete prezintă coaja cu aspect mat, rugos, comparativ cu ouăle vechi la care coaja este lucioasă şi netedă. La un examen simplu a densităţii în apă de robinet, ouăle proaspete trebuie să rămână la fundul vasului în care sunt puse, cu axul longitudinal paralel cu fundul vasului sau acesta să formeze cu fundul vasului un unghi de maxim 30-45 grade.
Laptele şi produsele din lapte
– Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final,  sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om, prin intermediul laptelui
– Produsele din lapte pot fi valorificate de către crescătorii de animale, în spaţii înregistrate sanitar veterinar în condiţiile în care producătorul deţine:
– documentul de înregistrare sanitarã veterinarã pentru vânzare directã sau vânzare cu amănuntul şi certificatul de producător;
– fişa de sănătate a animalelor vizatã de medicul veterinar;
– carnetul de sănătate cu viza medicului uman.
• Producătorul trebuie sã ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, sortimentul de produs şi data obţinerii produsului, înscrise pe o etichetã ataşatã pe ambalaj.
• Expunerea produselor trebuie să se facă în vitrine, în recipiente confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, etc.).
• Comercializarea brânzeturilor trebuie sã se facă în ambalaje de unicã folosinţã (pungi din plastic sau hârtie ceratã de uz alimentar)
Sunt permise transportul şi păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia ca acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării
Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate, sub controlul personalului de specialitate.
Este interzisă comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală sau non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu pot fi asigurate o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.
Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor recomandã cetăţenilor sã cumpere produse alimentare numai din spaţii sau unităţi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
Aceasta înseamnă cã, atât carnea, cât şi alte produse de origine animalã sau non-animalã au fost supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie un pericol pentru sănătatea publicã.
Reamintim consumatorilor că pot sesiza orice nereguli din domeniul siguranţei alimentelor la adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro , sau la numărul de telefon 0800 826 787, care funcţioneză în regim de permanenţă şi este apelabibil gratuit, din orice reţea de telefonie.
Serviciul Comunicare