18-02-2015 – Produsele de origine nonanimală controlate de ANSVSA

18.02.2015

 

Informare de presă
Produsele de origine nonanimală controlate de ANSVSA

 

În cursul lunii ianuarie 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate, desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
In unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 4.458 controale, fiind acordate 54 avertismente precum şi 41 amenzi în cuantum de 138.400 lei.
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
– neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, acţiuni DDD, ustensile, tavan, utilaje, manipulare, dezinfectanţi);
– neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, plan incomplet);
– neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, produse deteriorate, ambalare);
– neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
– neconformităţi privind personalul (examene medicale, stare sănătate, echipament protecţie)
– altele (înregistrare, compatibilitate, comercializare, mijloace transport, neanunţare începere activitate).

Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
– Alba – 600 lei- depozitare în condiţii necorespunzătoare;
– Argeş – 600 lei- spaţiul de producţie, utilaje de lucru neigienizate;
– Bacău – 2.000 lei- manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
– Bihor – 2.000 lei- spaţii neîntreţinute;
– Botoşani – 2.000 lei- nerespectarea etichetării;
– Bucureşti – 44.000 lei- neanunţarea asupra sosirii transporturilor de produse de origine animală, produse de uz veterinar, furaje şi de alte materiale supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea normelor stabilite privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite, neinformarea de îndată a autorităţilor competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar;
– Călăraşi – 2.600 lei- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, echipamentelor, ustensilelor şi utilajelor,  încălcarea normelor referitoare la manipularea băuturilor servite consumatorilor în regim de alimentaţie publică;
– Cluj – 11.200 lei- trasabilitate incompletă, lipsă document de înregistrare, vestiar necorespunzător, manipulare necorespunzătoare;
– Dâmboviţa – 2.600 lei- depozitare necorespunzătoare  materie primă, semifabricat, produs finit;
– Dolj – 6.600 lei- comercializarea în spaţii neaprobate sanitar veterinar, depozitare şi manipulare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
– Giurgiu – 600 lei- igienă necorespunzătoare;
– Gorj – 600 lei- depozitarea necorespunzătoare a sacilor de făina, echipament de protecţie necorespunzător;
– Ialomiţa – 600 lei-  igienizare insuficientă a pânzelor de panacod şi a navetelor, materiale de igienă personal insuficiente;
– Maramureş – 4.000 lei- igienă necorespunzătoare spaţii producţie depozitare, plan HACCP incomplet, funcţionarea în spaţiu neautorizat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, produse deteriorate la vânzare;
– Mureş – 50.200 lei- igienă necorespunzătoare, prezenţă urme rozătoare în depozit, etichetare necorespunzătoare, etichete ilizibile, depozitare necorespunzătoare, produse expirate;
– Prahova – 4.000 lei- neînregistrare activitate;
– Tulcea – 1.200 lei- nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile de producţie, depozitare şi a utilajelor şi ustensilelor folosite;
– Vaslui – 600 lei- declaraţie de conformitate fără buletin de analiză;
– Vâlcea – 2.400 lei- neîntreţinere corespunzătoare spaţii, lipsă elemente identificare;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare