Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară noiembrie 2016

8.12.2016

Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară
noiembrie 2016

În cursul lunii noiembrie 2016 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, depozitarea de seminţe, legume şi fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 8.109 controale, fiind acordate 69 de avertismente precum şi 84 de amenzi în cuantum de 145.100 de lei.
Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:
-nerespectarea regulilor de igienă (depozitare, substanţe dezinfectante, pereţi, spaţii, echipamente, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, sursă apă, grup sanitar, vestiar, plafon, acţiuni DDD, paleţi, becuri, plase protecţie, păianjeni, lavetă, coşuri, blaturi rafturi);
-documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, implementare);
-etichetare, buletine analiză şi ambalare;
-documente şi trasabilitate;
-personalul (fişe de aptitudini, echipament de protecţie, stare de sănătate neatestată, instruiri)
-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi, mijloc auto neînregistrat).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
-Alba, 600 lei- depozitarea produsului alimentar fără respectarea condiţiilor;
-Arad, 2.000 lei- depozitare necorespunzătoare în spaţiile de producţie;
-Bacău, 4.400 lei- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi valorificare a produselor alimentare;
-Bistriţa-Năsăud, 12.200 lei- spaţii de producţie, depozitare, vestiare şi utilaje neigienizate, agregate frig neigienizate, echipament de lucru incomplet, stare de sănătate neatestată, depozitare direct pe paviment, termen de valabilitate ilizibil, lipsă dezinfectanţi, lipsă sursă de apă caldă, lipsă înregistrări parametri temperatură, lavete din material textil, coş de gunoi fără capac, depozitare direct pe paviment, lipsă echipament de protecţie, frigider ruginit, produsele distruse nu au elemente de identificare;
-Botoşani, 600 lei- depozitare necorespunzătoare;
-Brăila, 9.800 lei- etichetare, trasabilitate necorespunzătoare;
-Bucureşti, 6.000 lei- neîntreţinerea spaţiilor, depozitarea produse alimentare necorespunzătoare, etichetare;
-Buzău, 2.000 lei- unitate fără înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
-Călăraşi, 3.200 lei- nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificarea produselor alimentare, precum şi a ustensilelor de lucru folosite, nu sunt actualizate examenele medicale;
-Cluj, 8.000 lei- desfășurare de activităţi neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, ambalare şi etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, condiţii igiencio-sanitare necorespunzătoare;
-Dâmboviţa. 9.500 lei- neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor, etichetare necorespunzătoare, începere activitate fără anunţarea DSVSA, funcţionare fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare;
-Dolj, 4.000 lei- lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare;
-Giurgiu, 6.000 lei- lipsă trasabilitate;
-Gorj, 20.800 lei- întreţinerea necorespunzătoare a spaţiului de depozitare a materiilor prime, zone murdare, prezenţa păianjenilor pe paviment şi pereţi, alimente depozitate pe paviment, personalul nu are echipament de protecţie, aparatura frigorifică nu este igienizată, nu se monitorizează şi înregistrează temperaturile de depozitare, lipsa contractului DDD, funcţionarea fără înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, blaturile rafturilor prăfuite, nerespectarea de către personalul angajat a cerinţelor legale de depozitare a SNCU, manipulare şi etichetare necorespunzătoare, resturi de alimente împrăştiate pe paviment, trasabilitate, punere pe piaţă produse fără analize;
-Ialomiţa, 2.000 lei- camera frigorifică cu gheaţă în exces la nivel de agregat, paviment, pereţi, plafon, uşoare depuneri şi pe ambalajele de produse alimentare, pavimentul din depozitul alimentar (ambiental) şi zona de recepţie igienizate necorespunzător;
-Ilfov, 2.000 lei- depozitare necorespunzătoare;
-Maramureş, 2.000 lei- igienă necorespunzătoare spaţii;
-Mehedinţi, 2.000 lei- nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare;
-Mureş, 6.000 lei- igienă necorespunzătoare, circuit nefuncţional;
-Olt, 8.200 lei- condiţii necorespunzătoare de igienă, lipsă programe autocontrol, neanunţarea reluării activităţii;
-Prahova, 1.200 lei- depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Sibiu, 5.200 lei- alimente expirate, igienă necorespunzătoare, depozitare;
-Teleorman, 20.000 lei- nerespectarea caracteristicilor de calitate ale produsului (substanţă uscată);
-Timiş, 2.000 lei- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea alimentelor;
-Tulcea, 2.400 lei- depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate/neautorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Vaslui, 1.200 lei- etichetare necorespunzătoare, depozitare direct pe paviment;
-Vâlcea, 600 lei- comercializare produse alimentare în spaţii neaprobate;
-Vrancea, 1.200 lei- lipsă condiţii privind manipularea produselor alimentare, condiţii depozitare.
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă şi probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare