7 iunie – Ziua Mondială a Siguranţei Alimentelor

 07.06.2024

 

7 iunie – Ziua Mondială a Siguranţei Alimentelor

 

Ziua Mondială a Siguranţei Alimentelor este sărbătorită astăzi, la nivel internațional, sub egida mesajului „Siguranța alimentelor: pregateste-te pentru ceva neasteptat”.

Mesajul din acest an atrage atenția asupra incidentelor privind siguranța alimentelor și subliniază importanța pregătirii pentru a gestiona astfel de incidente, indiferent de gradul lor de severitate.

Incidentele privind siguranța alimentelor se referă la situațiile în care exista un risc potențial sau confirmat legat de sănătate, asociat consumului de alimente.

Un incident alimentar poate să apară datorită unui accident, în mod neintenționat, urmare a contaminării unui produs sau ca urmare a unei fraude alimentare sau a unui eveniment natural. Incidentele legate de siguranța alimentelor pot varia de la evenimente minore până la crize internaționale majore. Pericolele legate de siguranța alimentelor nu cunosc granițe, iar o aprovizionare globală cu alimente, din ce în ce mai interconectată, înseamnă ca riscurile prezentate de alimente nesigure pot evolua rapid de la o problemă locală, la o urgență internațională.

Deși pregătirea pentru a gestiona incidentele alimentare necesită eforturi dedicate din partea factorilor de decizie, a autorităților pentru siguranța alimentară, a fermierilor și a operatorilor din sectorul alimentar, consumatorii pot de asemenea juca un rol activ. Ne amintim cu aceasta ocazie, că siguranța alimentară este o responsabilitate colectivă – fiecare, de la producători la consumatori este inclus și trebuie să se implice.

Celebrarea acestei zile la nivel internațional este o oportunitate pentru ca toate părțile implicate să își crească gradul de conștientizare și să întărească eforturile pentru a se asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure, reducându-se astfel impactul negativ al toxiinfecțiilor alimentare sau a altor boli generate de alimente.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) are elaborate planuri naționale de răspuns în caz de urgențe privind siguranța alimentelor și face demersuri pentru a-si dezvolta permanent capacitatea de supraveghere si control astfel încât prin acțiunile sale de prevenire, depistare și gestionare a riscurilor alimentare să contribuie, în mod substanțial, la protejarea sănătății umane.

Recent, ANSVSA a inaugurat noul sediu al Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară. Prin relocarea și modernizarea acestui institut se preconizează dezvoltarea capacității analitice cu peste 35 %,  prin creșterea numărului de analize efectuate anual pe domeniul siguranței alimentare, la aproximativ 28.000 (în comparație cu media ultimilor 4 ani, ani de 20.448 analize).

Pentru situațiile în care sunt depistate alimente cu risc pentru sănătatea consumatorilor, ANSVSA utilizează Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimenente și Furaje (SRAAF), instrumentul specific de comunicare și acțiune rapidă care permite gestionarea în mod eficient și coordonat al acestor situații.

Misiunea ANSVSA este îndeplinită zi de zi, 24 de ore din 24, prin munca dedicată a angajaţilor săi: medici veterinari, medici umani, chimişti de industrie alimentară, biologi şi alți specialişti din diferite domenii, profesionişti care funcţionează ca o adevărată echipă, prin îmbinarea şi completarea cunoştinţelor şi experienţei lor.

Totodată, operatorii din domeniul alimentar trebuie să-și dezvolte propriile planuri de gestionare a riscurilor și să colaboreze, între ei și cu autoritățile competente, iar consumatorii trebuie să cunoască și să înțeleagă implicațiile incidentelor alimentare neașteptate care îi pot afecta, cum să reacționeze, raporteze sau să răspundă la astfel de incidente.

Evenimentul de astăzi, ocazionat de Ziua Mondială a Siguranţei Alimentelor se înscrie în campania “Safe2Eat” organizată la nivelul Uniunii Europene și la care ANSVSA este participantă pentru cel de al doilea an.

Campania europeană de responsabilizare a consumatorilor Safe2Eat revine în România și în 2024, axându-se pe trei teme esențiale: aditivii alimentari, alergenii și reciclarea hranei. Campania, desfășurată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) se află la a patra ediție în Uniunea Europeană, s-a derulat în anii anteriori sub numele de EUChooseSafeFood și are ca scop conștientizarea siguranței alimentare în rândul cetățenilor Europei. https://www.efsa.europa.eu/ro/safe2eat/romania