Demararea controalelor ANSVSA în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă

29.11.2016

Informare de presă

Demararea controalelor ANSVSA în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă

 

În perioadele 05.12.2016-24.12.2016 şi 24.12.2016-08.01.2017, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a dispus efectuarea controalelor în scopul verificării modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, abatoare, unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi de tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare, etc).

La nivelul DSVSA judeţene şi a municipiului Bucuresţi, al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (CSVSA) şi al circumscripţiilor sanitare veterinare zonale (CSVZ), în perioadele 05.12.2016-24.12.2016 şi 24.12.2016-08.01.2017 va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, va fi afişat programul de lucru , numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

De asemenea, la nivelul DSVSA, CSVSA şi CSVZ vor fi afişate locaţiile în care poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinella spp. în carnea de porc.

În vederea informării consumatorilor asupra riscurilor pentru sănătatea publică în cazul tăierii animalelor în spaţii neaprobate şi fără supraveghere sanitară veterinară, precum şi în cazul consumului de carne de porc, care nu a fost testată pentru identificarea Trichinella spp., DSVSA-urile vor informa în scris primăriile şi prefecturile asupra acestor aspecte.

În scopul asigurării protecţiei consumatorilor, DSVSA-urile pot solicita, atunci când este necesar, sprijinul altor instituţii competente de la nivel judeţean/local şi pot organiza acţiuni comune de control în unităţile care produc, procesează, depozitează şi comercializează produse de origine animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate de ANSVSA cu alte autorităţi.

De asemenea, având în vedere apariţia unor focare de pestă porcină africană în ţările vecine (Republica Moldova, Ucraina), pentru prevenirea introducerii acestei boli pe teritoriul României considerăm necesară aplicarea unor măsuri privind monitorizarea circulaţiei pe teritoriul naţional a porcinelor destinate sacrificării, respectiv pe întregul traseu de la ferme/exploataţii către abatoarele autorizare sanitar veterinar.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri amenajate şi autorizate în care va fi valorificată carnea şi alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că în târgurile de animale, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor şi se vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Serviciul Comunicare