Controale ANSVSA, la nivel național, privind respectarea legislației aplicabile comerțului intracomunitar cu ouă

19.09.2016
Informare de presă
Controale ANSVSA, la nivel național, privind respectarea
legislației aplicabile comerțului intracomunitar cu ouă

 

În perioada 1 – 31 august 2016, inspectorii ANSVSA au desfăşurat o acţiune la nivel naţional, pentru a verifica modul de respectare a cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene aplicabile comerţului intracomunitar cu ouă.
La nivelul fiecărei DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanţi ai Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi Serviciului Antifraudă), care, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie judeţene, şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, au efectuat controale oficiale:
-în trafic, pentru verificarea mijloacelor de transport a ouălor  provenite din alte state membre ale UE şi destinate procesării şi/sau comercializării pe piaţa României;
-la locul de destinaţie a ouălor provenite din comerţul intracomunitar, pentru verificarea unităţilor de destinaţie situate pe teritoriul României.
În intervalul menționat au fost verificate peste 600 obiective: 491 de mijloace de transport produse de origine animală şi 114 de unităţi de destinaţie a ouălor provenite din statele membre ale UE.
Deficienţele constatate de reprezentanţii DSVSA  în urma controalelor au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 23 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 63.200 lei și prin acordarea unui număr de 7 avertismente, pentru care au fost stabilite termene de remediere.
De asemenea, în urma controalelor efectuate, au fost reţinute oficial şi dirijate către o unitate de neutralizare 96 bucăţi ouă destinate consumului uman.
Dintre neconformităţile constatate și sancţionate menţionăm:
-nerespectarea utilizarea unor mijloace auto neautorizate sanitar veterinar pentru transportul ouălor;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură pe durata transportului a ouălor provenite din comerţul intracomunitar;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură în unităţile de destinaţie a ouălor provenite din alte state membre ale UE;
-marcarea necorespunzătoare  a ouălor provenite din alte state membre ale UE şi destinate comercializării pe piaţa României;
-la nivelul unităţilor de destinaţie nu au fost înregistrate toate livrările de ouă provenite din alte state membre ale UE.
Serviciul Comunicare