Activități de control în unităţile de producţie din sectorul ouălor şi a produselor din ouă

22.08.2016
Informare de presă
Activități de control în unităţile de producţie din sectorul ouălor şi a produselor din ouă

 

În perioada 18 iulie – 5 august 2016, s-a desfăşurat o acţiune la nivel naţional, pentru a verifica modul în care operatorii din domeniu respectă condiţiile sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la producerea ouălor destinate comercializării către consumatorul final, precum şi a produselor din ouă.
Astfel, inspectorii din cadrul Direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat controale oficiale în unităţile de producţie din sectorul ouălor şi produselor din ouă, pe întreg lanţul alimentar.
În perioada menționată au fost verificate 291 obiective: 157 exploataţii comerciale de găini ouătoare, 5 exploataţii comerciale de găini ouătoare de tip A, 26 centre de colectare ouă, 92 centre de ambalare ouă, precum şi 11 unităţi de procesare a ouălor şi de producere a ouălor lichide.
Urmare a deficiențelor constatate, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat 23 de avertismente și 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 27.200 lei și au emis o Ordonanţă de suspendare temporară a activităţii pentru o exploataţie comercială de găini ouătoare.
De asemenea, au fost reţinute oficial 9.305 bucăţi ouă destinate consumului uman, precum şi cantitatea de 3.789 kg ouă lichide.
Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:
-nerespectarea condiţiilor de biosecuritate la nivelul exploataţiilor comerciale de găini ouătoare;
-nerespectarea cerinţelor referitoare la notificarea bolilor (în funcţie de situaţia epidemiologică), stabilite prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 79/2008, precum şi la completarea registrelor de tratamente, în unele exploataţii de găini ouătoare;
-nerespectarea frecvenţei de prelevare a probelor de materii fecale, cadavre, praf (aşternut) la puii de 1 zi, tineretul şi găinile adulte din adăposturi, frecvenţă prevăzută în Programul Naţional de Control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de găini ouătoare;
-deficienţe privind elaborarea şi implementarea programelor de biosecuritate la nivelul exploataţiilor comerciale de găini ouătoare (cu referire în special la procedurile de dezinfecţie, dezinsecţie şi de combatere a dăunătorilor);
-desfăşurarea activităţii de colectare a ouălor în unităţi care nu au fost înregistrate sanitar veterinar;
-deficienţe privind implementarea programelor de autocontrol pentru stabilirea criteriilor microbiologice ale ouălor şi produselor din ouă;
-deficienţe referitoare la implementarea programelor de autocontrol pentru stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminanţi;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură în spaţiile de ambalare şi de depozitare a ouălor;
-deficienţe cu privire la trasabilitatea ouălor, precum şi la gestionarea şi eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman ;
-etichetare necorespunzătoare a ouălor;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare privind igiena şi întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru în unele unităţi de ambalare şi procesare a ouălor;
-nu au fost recoltate probe apă, în vederea verificării parametrilor fizico-chimici şi microbiologici, în anumite exploataţii comerciale de găini ouătoare şi centre de ambalare ouă.
Serviciul Comunicare