Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

10.08.2016
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii Iulie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cea a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume și fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În luna iulie a acestui an au fost efectuate 7.288 de controale, în urma cărora au fost aplicate 86 de avertismente şi 108 de amenzi contravenţionale în valoare de 180.000 de lei.
Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, paviment, spaţii, contract şi proces verbal DDD, SNCU, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, lumină fără protecţie, substanţe dezinfectante, sursă apă caldă, mucegai, corpuri iluminat, infiltraţii, vestiar, recipiente deşeuri, păstrare substanţe degresante, boiler);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP, documentaţie);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză);
-neconformităţi documentare (documente, documente calitate, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (fişe aptitudini, control sănătate, curs igienă, examene medicale)
-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi).
Situaţia pe judeţe privind acordarea amenzilor:
-Arad, 4.000 lei – depozitare necorespunzătoare materii prime, produse semifinite, produse finite;
-Argeş, 2.600 lei – produse finite fabricate la un punct un lucru cu adresa altui punct de lucru, ustensile de lucru neigienizate;
-Bacău, 2.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor şi a ustensilelor din unitate, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Bistriţa-Năsăud, 21.000 lei – pereţi, plafoane, pardosea, uşi neigienizate, lipsă dezinfectanţi, lipsă plase protecţie, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, lipsa spaţii depozitare materiale şi ustensile de igienizare, lipsă mijloace igienice de spălare şi dezinfectare mâini personal, agregate frig neigienizate, lipsă analize personal, echipament de protecţie incomplet, nu se înregistrează parametrul temperatură, depozitarea produselor alimentare direct pe paviment, mese lucru neigienizat, lipsă aparatură măsura şi control, recipienţi colectare deşeuri fără capac, spaţii neidentificate, prosoape material textil;
-Botoşani, 600 lei – desfăşurare activitate în spaţii neaprobate;
-Braşov, 3.800 lei – igienă şi depozitare necorespunzătoare, etichetare incompletă;
-Brăila, 2.000 lei – depozitare produse alimentare fără respectarea criteriilor de compatibilitate, materii prime neetichetate;
-Bucureşti, 12.000 lei – neasigurarea trasabilităţii;
-Buzău, 5.000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Caraş-Severin, 600 lei – depozitare necorespunzătoare a materiilor prime;
-Călăraşi, 600 lei – nu s-au respectat normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor referitoare la întreţinerea spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate în activitate;
-Cluj, 12.800 lei – condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, desfăşurare de activităţi neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranta alimentelor, etichetare necorepsunzătoare a produselor alimentare;
-Dâmboviţa, 20.200 lei – nu demonstrează trasabilitatea pentru legume proaspete şi conservate, depozitare neconformă, nerespectare trasabilitate, comercializare brânzeturi fără document de înregistrare şi fără respectarea cerinţelor de igienă, spaţii, ustensile, utilaje neîntreţinute corespunzător, funcţionare fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor,
-Dolj, 6.000 lei – etichetare necorespunzătoare, spaţii întreţinute necorespunzător;
-Galaţi, 2.000 lei – întreţinere necorespunzătoare spaţii;
-Gorj, 19.800 lei – igienizare aparaturăa, neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor, paviment degradat în magazii, plafon neigienizat în spaţiul de coacere, anumite structuri metalice corodate, depozitarea băuturilor răcoritoare şi altor produse alimentare direct pe paviment, lipsa proceselor-verbale de execuţie a acţiunilor DDD, lipsă etichetare ambalare şi documente provenienţă, manipulare necorespunzătoare, lipsă mănuşi protecţie, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare nesectorizată, lipsă echipamente de protecţie;
-Hunedoara, 13.200 lei – depozitare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare;
-Ilfov, 14.000 lei – nedemonstrarea trasabilităţii;
-Mehedinţi, 1.800 lei – nerespectarea normelor privind întretinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru, site neigienizate şi deteriorate la ferestre, semifabricate depozitate în magazia de materii prime, prezenţa obiecte în vestiar care nu au legătură cu specificul activităţii, nerespectarea  normelor privind condiţiile de depozitare, lipsa buletin analiză la produse finite şi apa potabilă, deşeuri neeliminate la timp din spaţiul de producţie, lipsă proces verbal de execuţie lucrări DDD;
-Mureş, 5.600 lei – igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, neîntreţinerea spaţiilor şi suprafeţelor de lucru;
-Neamţ, 6.000 lei – lipsă trasabilitate produse alimentare;
-Olt, 2.000 lei – nerespectarea normelor sanitar-veterinare la manipularea produselor alimentare;
-Prahova, 5.600 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă, comercializarea directă către consumatorul final în spaţii neaprobate sanitar veterinar;
-Sibiu, 7.200 lei – igienă, practici incorecte, etichetare necorespunzătoare;
-Teleorman, 2.000 lei – depozitare necorespunzătoare, întreţinere şi igienă precare;
-Timiş, 4.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime, spaţiu de comercializare neigienizat;
-Vâlcea, 1.000 lei – depozitare necorespunzătoare;
-Vrancea, 2.000 lei – funcţionarea în spaţii neautorizate şi fără respectarea condiţiilor de igienă.
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare