Preşedintele ANSVSA, dr. Radu Roatiş Cheţan şi vicepreşedintele instituţiei, dr. Mihai Ponea, participă la seminarul “Dialog asupra politicilor de sănătate şi mediu din România”

22.07.2016
Informare de presă
Preşedintele ANSVSA, dr. Radu Roatiş Cheţan şi vicepreşedintele instituţiei, dr. Mihai Ponea, participă la seminarul “Dialog asupra politicilor de sănătate şi mediu din România”

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, dr. Radu Roatiş Cheţan, împreună cu vicepreşedintele instituţiei, dr. Mihai Ponea, participă în calitate de experţi, la seminarul “Dialog asupra politicilor de sănătate şi mediu din România”, eveniment organizat în Bucureşti, de către Biroul Organizaţiei Mondial a Sănătăţii, cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale.
În cadrul acestui seminar se dezbat teme privind situaţia actuală în domeniul mediului şi a sănătăţii în Europa, provocările actuale şi priorităţile din România, dar vor fi abordate şi prevederile juridice şi instituţionale şi mecanismele, precum şi nevoile identificate şi disfuncţionalităţile în colaborarea interinstituţională.
Un subiect major pe agenda întâlnirii îl constituie modul în care sistemul integrat de evaluare a impactului asupra sănătăţii mediului poate sprijini progresele în implementarea  Strategiei de Sănătate 2020 şi a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
 Tema este importantă în condiţiile în care monitorizarea şi supravegherea stării de sănătate în relaţie cu poluanţii din mediu, monitorizarea poluanţilor de mediu în produsele alimentare, are un rol esenţial în protejarea sănătăţii publice.
“Crearea şi funcţionarea unor mecanisme pentru coordonarea adecvată a activităţilor de către toate autorităile competente implicate în adoptarea politicilor de sănătate, de mediu, precum şi în asigurarea funcţionării sistemului de control oficial, sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor de sănatate publică a cetăţenilor” a afirmat preşedintele ANSVSA, dr. Radu Roatiş Cheţan
La acest eveniment participă şi specialişti din cadrul mai multor instituţii ale statului cu reponsabilităţi în domeniile: sănătăţii, agriculturii, mediului, educaţiei, apărării naţionale, dar şi experţi independenţi şi reprezentanţi ai unor instituţii neguvernamentale.
Serviciu Comunicare