Controale ANSVSA privind ouăle provenite din comerţul intracomunitar

14.12.2016

Informare de presă
Controale ANSVSA privind ouăle provenite din comerţul intracomunitar

În perioada 07.11.2016–27.11.2016, s-a desfăşurat o nouă acţiune la nivel naţional, pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea şi comercializarea ouălor provenite din comerţul intracomunitar.
La nivelul fiecărei DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanţi ai Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi ai Serviciului Antifraudă), care, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie judeţene, şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, au efectuat controale oficiale:
-în trafic, pentru verificarea mijloacelor de transport a ouălor provenite din alte State Membre ale UE şi destinate procesării şi/sau comercializării pe piaţa României;
-la locul de destinaţie a ouălor provenite din comerţul intracomunitar, pentru verificarea unităţilor de destinaţie situate pe teritoriul României.
În perioada de referinţă au fost verificate 940 obiective: 83 mijloace de transport produse de origine animală, 73 unităţi de destinaţie a ouălor provenite din Statele Membre ale UE (25 centre de ambalare ouă, 44 depozite independente, 4 unităţi de procesare ouă), precum şi 784 unităţi de vânzare cu amănuntul.
Deficienţele constatate de reprezentanţii DSVSA în urma controalelor au fost sancţionate prin aplicarea a 58 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 158.940 lei. De asemenea, au fost emise o ordonanţă privind suspendarea temporară a activităţii unei unităţi din judeţul Teleorman şi una pentru interzicerea desfăşurării activităţii unei unităţi din judeţul Vaslui.
Totodată, în urma controalelor efectuate, au fost reţinute oficial şi dirijate către unităţi de neutralizare 307.046 bucăţi de ouă destinate consumului uman, iar 312.840 bucăţi de ouă, provenite de la o fermă de găini ouătoare, în care s-a depistat prezenţa Salmonella Enteritidis, au fost reexpediate în Statul Membru de origine.
Dintre neconformităţile constatate/sancţionate menţionăm:
-contaminarea cu Salmonella spp. a unor loturi de ouă provenite din alte State Membre ale UE şi destinate comercializării pe piaţa României;
-marcarea necorespunzătoare a ouălor provenite din alte State Membre ale UE şi destinate comercializării pe piaţa României;
-comercializarea unor loturi de ouă nemarcate, a căror trasabilitate nu a putut fi stabilită;
-depozitarea şi comercializarea ouălor în unităţi neautorizate/neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-utilizarea unor mijloace auto neautorizate sanitar veterinar pentru transportul ouălor;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură pe durata transportului şi depozitării ouălor provenite din comerţul intracomunitar;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură în unităţile de destinaţie a ouălor provenite din alte State Membre ale UE;
-neînregistrarea, la nivelul unităţilor de destinaţie, a tuturor livrărilor de ouă provenite din alte state membre ale UE.
Serviciul Comunicare