23-05-2016 – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară a câştigat un proiect finanţat de Comisia Europeană, care va fi implementat în Republica Moldova

23.05.2016
Informare de presă
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară a câştigat un proiect finanţat de
Comisia Europeană, care va fi implementat în Republica Moldova 

 

Comisia Europeană  a informat oficial, în data de 20 mai 2016, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV) că este câştigătorul unui proiect, al cărui beneficiar este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova, având ca subiect implementarea activităţilor cuprinse în Planul de monitorizare a reziduurilor din această ţară.
Atuurile Institutului român au fost echipamentele performante deţinute (LC-MS/MS, GC-MS/MS, SAA, HPLC), metodele acreditate folosite şi, nu în ultimul rând, specialiştii instruiţi pe aceste metode, care au obţinut rezultate foarte bune la testele interlaboratoare, organizate la nivel internaţional.
De remarcat este faptul că, din cele 80 de puncte aferente evaluării tehnice, oferta propusă de IISPV a obţinut punctajul maxim.
Proiectul “Support the National Food Safety Agency (NFSA) in the implementation of the annual residue monitoring plan”, Chişinău, R. Moldova, ale cărui documente oficiale de atribuire vor fi semnate astăzi, 23 mai, este finanţat din fonduri europene, are o valoare de 147.177 de euro şi se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni.
Echipa de implementare a Proiectului, formată din zece specialişti, dintre care şapte din cadrul IISPV şi câte unul din partea DSVA Constanţa,Cluj şi Bacău, îşi va desfăşura activitatea sub coordonarea directorului IISPV, doamna doctor Rodica Tănăsuică.
Determinările de laborator, care se vor efectua în cadrul acestui Proiect, sunt cele pentru: antibiotice betalactamice, Gentamicina/neomicina, macrolide, quinolone, Tetracicline, Neomicina, Streptomicina, Sulfamide, stilbene, lactone ale acidului rezorcilic, Nitroimidazoli, Antihelmintice, antiinflamatori nesteroidieni, Carbadox, Amitraz, Coloranti, Histamina, Carbamati, Piretroide, Pesticide organoclorurate, Pesticide organofosforice, Mercur, Coccidiostatice, Chloramfenicol, Nitrofurani, Dioxins, Dioxin-like PCBs şi Non dioxin-like PCBs.
Prin participarea în cadrul acestui proiect, ANSVSA continuă seria activităţilor menite să vină în sprijinul serviciilor veterinare din ţara vecină, în spiritul conceptului european al siguranţei alimentelor, înscrise în strategia prin care România sprijină Republica Moldova în parcursul ei pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Serviciul Comunicare