26-04-2016 – Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor

26.04.2016
Informare de presă

 

Începând cu data de 14 aprilie 2016, în Bulgaria au fost confirmate nouă cazuri de dermatoză nodulară contagioasă a bovinelor (Lumpy Skin Disease), boală pentru care România a fost indemnă până în prezent, dar la care ţara noastră este expusă cu risc imediat, foarte crescut, având în vedere modul de evoluţie al bolii în ţara vecină.
Boala afectează bovinele (bovine şi bubaline) de toate vârstele şi produce pierderi economice deosebit de ridicate, atât cu activităţile de combatere care sunt deosebit de costisitoare, cât şi prin faptul că atrage după sine restricţii severe asupra circulaţiei speciilor afectate atât pentru comerţul intracomunitar, cât şi pentru exportul de bovine.
Conform Codului Animalelor Terestre al OIE, o ţară infectată şi care desfăşoară activităţi de eradicare îşi poate recăpăta statutul de „liber de boală” după trei ani de la confirmarea şi eradicarea ultimului focar, ceea ce ar însemna pierderi economice foarte importante pentru operatorii economici crescători de bovine.
Deşi există vaccinuri pentru această boală, ele nu sunt omologate pentru Uniunea Europeană, iar opţiunea vaccinării nu este una fezabilă pentru România în momentul de faţă, având în vedere că vaccinarea se face cu un vaccin omolog viu, iar ţara care îl utilizează se consideră, din punctul de vedere al statusului de sănătate, o ţară infectată.
Faţă de acest risc imediat, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a luat măsura informării, instruirii şi pregătirii autorităţilor veterinare judeţene referitor la evoluţia bolii, la necesitatea  informării şi conştientizării fermierilor crescători de bovine şi pentru intervenţia în cazul focarelor de boală.
Măsurile care se aplică în suspiciunile şi confirmările de boală sunt cele prevăzute în Directiva Consiliului 92/119/CEE care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasa a porcului, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ANSVSA 133/2006.
În conformitate cu prevederile actului normativ sus-menţionat, ANSVSA a elaborat şi făcut cunoscut autorităţilor veterinare judeţene şi publicului, la adresa de web: https://www.ansvsa.ro/?pag=843 un Plan de Contingenţă şi un Manual Operaţional pentru dermatoza nodulară virală a bovinelor (Lumpy Skin Disease).
ANSVSA desfăşoară, în continuare, activităţii destinate pregătirii acţiunilor de intervenţie pentru controlul ţării, în cazul în care boala va trece graniţele Bulgariei.
Serviciul Comunicare