12-01-2015 – Produsele de origine nonanimală controlate de ANSVSA

12.01.2015
Informare de presă
Produsele de origine nonanimală controlate de ANSVSA
În cursul lunii decembrie 2014, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum: fabricarea produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, controlul dăunătorilor, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.752 controale, fiind acordate 161 avertismente precum şi 137 amenzi în cuantum de 163.320 lei.
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
-Alba, 600 lei- etichetare incompletă;
-Arad, 600 lei- comercializare directă către consumatorul final fără respectarea condiţiilor de igienă;
-Argeş, 3.000 lei- comercializare produse alimentare în ambalaje neigienizate;
-Bacău, 3.200 lei- depozitare necorespunzătoare produse alimentare;
-Bistriţa-Năsăud, 8000 lei- starea de igienă a agregatelor frigorifice nu este corespunzătoare, nu se fac înregistrări ale parametrilor de temperatură din frigidere, personal cu echipament de protecţie sanitară incomplet şi absenţa certificatelor de sănătate a personalului angajat;
-Botoşani, 1.200 lei- rafturi neigienizate, depozitare haotică, păstrare deficitară a produselor refrigerate, butuc tranşare neigienizat;
-Braşov, 600 lei- igienă necorespunzătoare;
-Brăila, 3.200 lei- spaţii şi utilaje (ustensile) neîntreţinute, comercializare în spaţii neaprobate;
-Bucureşti, 4.000 lei- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite, manipulare necorespunzătoare;
-Călăraşi, 22.920 lei- nerespectarea criteriilor de compatibilitate a produselor alimentare congelate, transport cu mijloc de transport neautorizat, lipsă apă curentă, grup sanitar amenajat necorespunzător, neactualizarea examenelor medicale ale personalului lucrător, nerespectarea normelor  privind întreţinerea spaţiilor şi echipamentelor, manipulare necorespunzătoare, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare şi neaprobate;
-Cluj, 22.400 lei- desfăşurare de activităţi neînregistrate sau în spaţii neînregistrate, trasabilitate parţială produse alimentare, igienă necorespunzătoare a spaţiilor de producţie;
-Constanţa, 1.200 lei- neîntreţinere spaţii de prelucrare, utilaje şi ustensile păstrate în condiţii necorespunzătoare de igienă, depozitare necorespunzătoare;
-Dâmboviţa, 3.000 lei- depozit neîntreţinut, comercializare directă fără document înregistrare, etichetare necorespunzătoare,  neîntreţinere spaţii şi utilaje;
-Dolj, 21.000 lei- depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
-Galaţi, 2.000 lei- întreţinere necorespunzătoare spaţii;
-Giurgiu, 600 lei- nerespectarea condiţiilor de igienă;
-Gorj, 8.200 lei- punerea în contact a ambalajelor insalubre cu suprafeţele de lucru, depozitarea produselor perisabile în afara spaţiilor frigorifice, unele materii prime sunt neetichetate şi nesectorizate, echipament de protecţie incomplet, spaţiile frigorifice nu sunt identificate, etichete deteriorate la unele produse, lipsa etichete la altele, manipularea alimentelor necorespunzătoare;
-Iaşi, 2.000 lei- depozitare necorespunzătoare;
-Maramureş, 2.000 lei- nerespectare condiţii de igienă în spaţiul de producţie şi de depozitare;
-Mehedinţi, 600 lei- nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor de producţie şi de depozitare precum şi a echipamentelor de lucru folosite;
-Mureş, 22.400 lei- materii prime fără elemente de identificare, depozitare necorespunzătoare, pavimente, tavan, suprafeţe de lucru deteriorate, corpuri de iluminat neprotejate, trasabilitate incompletă, intersectări de flux, etichetare necorespunzătoare, lipsă elemente de identificare;
-Prahova, 7.000 lei- depozitare şi manipulare necorespunzătoare;
-Sibiu, 8.600 lei- igienă, depozitare, etichetare necorespunzătoare;
-Timiş, 4.600 lei- depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, recepţia necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a veselei;
-Vâlcea, 8.400 lei- neîntreţinere corespunzătoare spaţii, neîntreţinere corespunzătoare utilaje şi ustensile, nerespectare condiţii depozitare, nerespectare condiţii igienă;
-Vrancea, 2.000 lei- igienă necorespunzătoare;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2014, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare