25-02-2016 – Monitorizarea prezenţei şi a limitelor admise de reziduuri de pesticide în legumele şi fructele provenite din import

25.02.2016
Informare de presă
Monitorizarea prezenţei şi a limitelor admise de reziduuri de pesticide în legumele şi fructele provenite din import
Rezultatele verificărilor ANSVSA în perioada 1 ianuarie – 23 februarie 

 

În perioada 1 ianuarie – 23 februarie a acestui an, inspectorii ANSVSA au controlat un număr de 1.441 de transporturi de produse de origine nonanimală, care au ca risc asociat prezenţa de reziduuri de pesticide şi au prelevat, pentru determinări de laborator, un număr de 505 probe.
Verificările au fost realizate în posturile de inspecţie la frontieră şi punctele finale de import şi au vizat determinarea prezenţei şi a încadrării în limitele admise ale reziduurilor de pesticide din fructele şi legumele provenite din import.
Pentru cele 505 probe prelevate şi transmise pentru analiză, au fost eliberate buletine pentru număr de 440, restul aflându-se în curs de finalizare a determinărilor de laborator.
Dintre cele 440 de probe analizate, o singură probă a prezentat depăşirea limitei maxime admise pentru reziduuri de pesticide, restul probelor analizate au avut rezultate conforme.
Rezultatul neconform s-a înregistrat la o probă de tomate, provenite din Iordania.
Conform procedurilor, lotul respectiv de tomate a fost dirijat către neutralizare.
Serviciul Comunicare