09-02-2016 – Controale ANSVSA în unităţile din industria agroalimentară ianuarie 2016

09.02.2016
Informare de presă
Controale ANSVSA în unităţile din industria agroalimentară
ianuarie 2016

 

În cursul lunii ianuarie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cea a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi în următoarele domenii de activitate: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
Controlul unităţilor a vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare ale materiilor prime şi ale produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităților.
În luna ianuarie a acestui an au fost efectuate 5.896 de controale, în urma cărora au fost aplicate 71 de amenzi contravenţionale în valoare de 97.400 de lei şi au fost acordate 81  de avertismente.
Neconformităţile constate şi sancţionate au fost cele privind:
-respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, paviment, spaţii, proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, iluminat, sifoane pardoseală, substanţe dezinfectante, mese, sursă apă caldă, programe igienă, frigider, mucegai);
-documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare);
-produsele alimrentare (etichetare, buletine analiză, ambalare);
-documentare (documente însoţitoare, trasabilitate)
-personalul (echipament protecţie, fişe aptitudini, control sănătate)
-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi).
Situaţia pe judeţe privind acordarea amenzilor:
-Bacău, 3.800 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea în spaţii neaprobate, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Botoşani, 600 lei – produse alimentare cu elemente de identificare deteriorate;
-Bucureşti, 11.000 lei – ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare în vederea depozitării, transportului şi valorificării şi comercializarea acestora neetichetate, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
-Caraş-Severin, 3.000 lei – prezenţa de mucegai în spaţiilor de producţie şi de depozitare a materiilor prime;
-Călăraşi, 5.000 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare,  sau neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea condiţiilor de igienă, a normelor sanitar-veterinare privind manipularea produselor alimentare şi a celor privind depozitarea produselor alimentare;
-Cluj, 8.600 lei – condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, desfăşurarea de activităţi neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Dâmboviţa, 18.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea igienică a spaţiilor şi a ustensilelor de nlucru, deficienţe de etichetare, lipsa documentelor de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
-Gorj, 1.800 lei – deficienţe de etichetare a unor produse alimentare, manipularea unor produse vrac (biscuiţi) fără mănuşi de protecţie, nerespectarea condiţiilor de vecinătate şi compatibilitate pentru produsele alimentare;
-Ialomiţa, 1.800 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor pentru siguranţa alimentelor;
-Iaşi, 600 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Ilfov, 12.000 lei – lipsa documentelor necesare pentru  edmonstrarea trasabilităţii;
-Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor privind depozitarea produselor alimentare (materii prime şi produse finite depozitate direct pe paviment), plafon şi paviment din spaţiul de producţie neigienizate corespunzător;
-Neamţ, 2.000 lei- neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie şi a ustensilelor de lucru;
-Olt, 5.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Satu-Mare, 600 lei – pereţi cu igrasie, tavane infiltrate şi pavimente deteriorate;
-Sibiu, 12.000 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare depozitare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, absenţa procedurilor, a buletinelor de analiză şi a graficelor de monitorizare a temperaturii;
-Tulcea, 3.600 lei – depozitarea necorespunzătoare a sacilor cu făină şi a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare în spaţiile de lucru;
-Vrancea, 7.400 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare precum şi a instalaţiilor şi utilajelor folosite, etichetare necorespunzătoare, comercializarea directă a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare şi fără respectarea condiţiilor de igienă;
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare