14-01-2016 – Rezultatele controalelor desfăşurate de inspectorii ANSVSA

14.01.2016
Informare de presă
Rezultatele controalelor desfăşurate de inspectorii ANSVSA 

 

În perioada 23 decembrie 2015 – 06 ianuarie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Municipiului Bucureşti împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii abilitate au desfășurat activităţi de control în: unităţi de depozitare a produselor de origine animală autorizate/înregistrate sanitar veterinar, pieţe agro-alimentare, unităţi de tip hipermarket/supermarket, unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine animală, acţiuni de control în trafic, precum şi în unităţile de alimentaţie publică.
Au fost verificate 1.413 de unităţi, iar în urma acestor controale au fost aplicate 214 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 130 avertismente şi 84 amenzi în valoare de 159.040 de lei. De asemenea, au fost emise 8 ordonanţe de suspendare a activităţii şi 3 ordonanţe de interzicere a activităţii.
Totodată, au fost retrase de la comercializare 1.447 kg, reprezentând produse alimentare (de origine animală şi non-animală), care erau improprii pentru consumul uman.
Dintre  neregulile constatate  menționăm o serie de neconformităţi, cum ar fi:
-nerespectarea condiţiilor privind depozitarea produselor alimentare;
-comercializarea produselor alimentare în spaţii neautorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-manipularea necorespunzătoare a ustensilelor şi a veselei în blocul alimentar;
-etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-lipsa programului de autocontrol;
-deficienţe privind implementarea şi revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
-comercializarea de produse alimentare fără elemente de identificare, etichetate sau ambalate necorespunzător;
-lipsa documentelor care să ateste conformitatea sau trasabilitatea produselor.
Serviciul Comunicare