07-01-2016 – Rezultatele controalelor comune desfăşurate de inspectorii din cadrul DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române

07.01.2016
Informare de presă
Rezultatele controalelor comune desfăşurate de inspectorii din cadrul DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu reprezentanţi Inspectoratului General al Poliţiei Române

 

În perioada 26.11.2015 – 04.01.2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti împreună cu reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române au desfășurat activităţi de control în unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor (restaurante, baruri, cluburi etc.).
Au fost verificate 456 de unități, iar în urma acestor controale au fost aplicate 233 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 86 avertismente şi 147 amenzi în valoare de 283.960 de lei. De asemenea, au fost emise 4 ordonanţe de suspendare a activităţii şi 1 ordonanţă de interzicere a activităţii.
Totodată, au fost retrase de la comercializare 1.391 kg, reprezentând produse alimentare (de origine animală şi non-animală), care erau improprii pentru consumul uman.
Dintre neregulile constatate  menționăm o serie de neconformităţi, cum ar fi:
-nerespectarea condiţiilor privind depozitarea produselor alimentare;
-comercializarea produselor alimentare în spaţii neautorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-manipularea necorespunzătoare a ustensilelor şi a veselei în blocul alimentar;
-etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-lipsa programului de autocontrol;
-deficienţe privind implementarea şi revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
-comercializarea de produse alimentare fără elemente de identificare, etichetate sau ambalate necorespunzător;
-lipsa documentelor care să ateste conformitatea sau trasabilitatea produselor.
Serviciul Comunicare