24-09-2015 – Închiderea proiectului cofinanţat din FSE prin PODCA 2007-2013: “Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătăţii publice”, cod SMIS 40099

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 24.09.2015

Închiderea proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013: “Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătăţii publice”, cod SMIS 40099
Beneficiarul: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR inchide proiectul cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013: “Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătăţii publice”, cod SMIS 40099. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.852.500,05 lei, din care: •1.574.625,04 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; •277.875,01 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului Obiectivul general al proiectului este eficientizarea inter- şi intra-institutională în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătăţii publice.

Scopul proiectului Îmbunătăţirea capacităţii ANSVSA şi a celorlalte  autorităţi competente cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor în ce priveşte gestionarea crizelor generate de alimente, care sa permita consolidarea încrederii consumatorilor în reacţia eficientă a institutiilorstatului in aceste situatii. Proiectul s-a adresat unui grup ţintă vizat directde 280 de persoane, funcţionari publici din cadrul autoritatilor publice implicate in gestionarea crizelor generate de alimente precum si unui grup ţintă vizat indirect, reprezentat de alţi inspectori din cadrul ANSVSA, implicati în domeniul siguranţei alimentelor şi de consumatorii care vor beneficia de materiale de informare si educare. Principalele activităţiale proiectului au fost:

•Organizarea de seminarii cu reprezentanţii autorităţilor publice implicate în gestionarea crizelor;

•Organizarea de grupuri de lucru pentru dezvoltarea planului de contingenţăpentru alimente si a documentelor aferente;
•Organizarea de cursuri de instruire a inspectorilor ANSVSA implicati in gestionarea crizelor si comunicarea riscului;

•Organizarea unei simulari a unui incident alimentar, pentru evaluarea reactiei structurilor subordonate ale ANSVSA in gestionarea acestuia; •Organizarea unui curs in domeniul formatorilor;

•Elaborarea de brosuri referitoare la gestionarea crizelor, destinate inspectorilor autoritatilor implicate si de materiale de informare si educare destinate consumatorilor. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 23 luni.

Locul de desfăşurare al proiectului: România

Proiectul si –a atins obiectivele in totalitate, obtinandu-se următoarele rezultate: -dezvoltarea unui document privind planul de contingenţa pentru managementul crizelor privind siguranţa alimentelor; – dezvoltarea documentelor aferente implementării planului de contingenţa pentru alimente la nivelul structurilor teritoriale ale ANSVSA; – un exerciţiu de simulare privind reacţia structurilor subordonate ANSVSA, implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de alimente; – broşuri referitoare la gestionarea situaţiilor de criza, distribuite catre inspectorii ANSVSA si alte autoritaticompetente; – peste 140 inspectori instruiţi din cadrul ANSVSA şi unităţile subordonate, precum si din cadrul altor institutiiimplicate in gestionarea crizelor; -15 specialisti din cadrul ANSVSA instruiti in domeniul comunicarii riscului privind siguranta alimentelor; elaborarea unei propuneri privind imbunatatirea Strategiei de comunicare a ANSVSA; -45 de specialisti dincadrulANSVSA instruitiin domeniulformatorilor; -un material de informare şi educare a consumatorilor, distribuit la nivel naţional.

Persoana de contact: NEAGU Monica, Manager Proiect, telefon: 0040- 374150147. fax: 00403124967, email: neagu.monica@ansvsa.ro